Ämnesplan för animering

OBS! Vid utskrift av ämnesplan, använd liggande format.

Ämnesplan - animering

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Att kunna använda teknisk utrustning för animering samt tillverka figurer och kulisser att animera med i olika material. 

Använda mera avancerade tekniska funktioner, utveckla förfrågan att animera olika rörelser.

Uttryck och interpretation

Träna på att få fram olika stämningar, med hjälp av kulisser och figurernas uttryck.

Få kännedom om och prova olika genres och uttryck.

Improvisation och eget
skapande

Tänka ut olika idéer enskilt och i grupp för korta filmer. Experimentera med olika material.

Prova flera olika sätt att animera på. Experimentera med ljus och ljud.

Kommunikation och
interaktion


Samarbeta med andra i gruppen. Prata om egna och andras filmer och idéer

Förståelse för hur ens egen film uppfattas och hur det går att styra. Förståelse för sin egen och andras skapande processer.

Presentation och
framträdande

Visa sin film både inför gruppen och i olika utställningssituationer

Visa och presentera sin film i olika sammanhang.

Ämnesorientering och teori

Ämnesspecifika ord och begrepp

Ta del av olika genres

Visning och samtal om andra animerade filmer där de sätts in i en historisk kontext

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 22 september 2022

Hitta på sidan