Ämnesplan för bild och form

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

OBS! Vid utskrift av ämnesplan, använd liggande format.

Ämnesplan för bild och form

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Avancerade kunskaper

Hantverk och teknik

Prova två- och tredimensionella tekniker

- Öva motorik

- Få förståelse för olika material och vård av material

- Färglära

Utveckla teknik och materialanvändning Arbeta i större format

Utveckla förmågan att välja teknik och material som passar bäst för att genomföra en egen idé

Uttryck och interpretation

Träna bild- och formspråk, genom att se på konst och göra egna bilder

Stifta bekantskap med olika konstnärliga uttryck och stilar

- Bli medveten om konstens uttrycksmöjligheter

Se sitt skapande i ett samtida konstsammanhang Utveckla och arbeta med sitt personliga uttryck

Improvisation och eget
skapande

Skapa med betoning på lust och lek

- Skapa trygghet i och värdesätta det egna skapandet

Våga ta utmaningar, övervinna motstånd och prova nya sätt att arbeta på

Självständiga projekt

Kommunikation och
interaktionIngå i samspel med andra i gruppen

- Samtala om sina egna och andras bilder

Förståelse för konst och för konstens betydelse och kommunikationsmöjligheter

Samtal om aktuella utställningar

- Vidga det konstnärliga begreppet

Presentation och
framträdande

Delta i elevutställning

Delta i elevutställning och göra en presentation av sitt arbete

Möjlighet till samverkan kring utställning

Ämnesorientering och teori

Ämnesspecifika ord och begrepp

- Kunskap om olika material

Konstorientering

Konsthistoriska inblickar Samtal om konst

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 16 november 2023

Hitta på sidan