Samarbete med Livtjänst

Livtjänsts profilveckor för Vård och omsorgsprogrammet, Tyresö gymnasium

Vårt utbildningsprogram är uppbyggt kring tre delar som syftar till att stärka elevernas förmåga att bistå och hjälpa andra. Med experter inom ledarskap, räddning och sjukvård strävar vi efter att ge eleverna en bred utbildning. Målet är inte bara att ge tekniska kunskaper inom räddning och sjukvård, utan också att forma eleverna som individer och ledare.

Bakgrund och Upplägg
Programmet är utformat för att ge eleverna på Tyresö gymnasiums Vård och omsorgsprogram en omfattande utbildning inom operativt arbete och prehospitalmedicinsk vård. Under tre år fokuserar vi på ledarskap, sjukvård och räddning för att ge eleverna en solid förberedelse. Vi lyfter även fram både nationella och internationella perspektiv inom dessa områden för att göra eleverna mångsidiga och tekniskt kunniga inom sjukvård och räddning. Samarbeten med ledande institutioner och organisationer säkerställer att eleverna tilldelas medicinska och räddningstekniska certifikat, vilket kommer vara värdefullt efter deras gymnasieexamen.

I samarbete med Livtjänst ansvarar Tyresö gymnasium för undervisningen och utbildningen. Vi säkerställer att eleverna är förberedda genom att tillhandahålla relevant material och betygsunderlag. Livtjänst har rätt att underkänna elever som inte uppfyller kraven för ett certifikat. Vi arbetar nära för att stödja eleverna och erbjuda möjligheter till komplettering om så krävs.

Upplägg för profilveckor (ÅK1-3) Vård och omsorgsprogrammet, Tyresö gymnasium

ÅK 1, profilvecka: Sjukvård och Ledarskap
Utbildningen är under 5 dagar. Ankomst på eftermiddagen dagen innan utbildningsstart och hemresa eftermiddag/kväll under sista utbildningsdag. Utbildningsplats: Vässarö, en ö i Roslagens skärgård.
Tid: Genomförs under höst (Augusti - tidig september) i årskurs 1.

ÅK 2, profilvecka: Livräddning och Prehospital Sjukvård
Utbildningen är under 7 dagar. Ankomst på eftermiddagen dagen innan utbildningsstart och hemresa på morgon/förmiddag dagen efter sista utbildningsdag. Utbildningsplats: Livräddarskolan Tylösand i Halmstad.
Tid: Genomförs under höst (September) i årskurs 2.

ÅK 3, profilvecka: Fjällräddning och Räddningsmedicin
Utbildningen är under 9 dagar. Ankomst på eftermiddagen dagen innan utbildningsstart och hemresa på morgon/förmiddag dagen efter sista utbildningsdag. Utbildningsplats: Camp Ånn i Jämtland.
Tid: Genomförs under höst (oktober) eller vår (sent april - tidig maj) i årskurs 3.

Upphämtningsutbildning, profilvecka (2024)
Utbildningen är under ca 7 dagar. Ankomst på eftermiddagen dagen innan utbildningsstart och hemresa på morgon/förmiddag dagen efter sista utbildningsdag. Utbildningsplats: Livräddarskolan Tylösand.
Tid: Genomförs enligt överenskommelse under vår 2024.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 23 april 2024

Hitta på sidan