El- och energiprogrammet – SPV datorteknik

Till höstterminen 2024 startar vi en specialpedagogisk verksamhet på det nationella el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik

Programmet riktar sig till dig med en NPF-diagnos och som är behov av en anpassad studiemiljö. Gruppen kommer att vara 10-12 elever och de teoretiska ämnen kommer att ske i anknytning till Resursskolan med anpassad lärmiljö. De praktiska ämnena kommer att genomföras i skolans fina verkstadslokaler. Specialpedagogiskt stöd och en förstärkt elevhälsa kommer att vara kopplad till gruppen.

Fördjupning nätverkstekniker och spelprogrammering

På vår inriktning Dator- och kommunikationsteknik läser du kurser i nätverksteknik, nätverkssäkerhet samt administration av nätverks- och serversystem. Du får lära dig om Microsoft Server och molntjänster. Vi ger dig även vägledning och stöd till att ta Googles onlinekurser om bland annat cybersäkerhet samt kodning och utveckling. Detta är mycket eftertraktad kunskap i dag.

Du lär dig spelutveckling inom programmering samt skapar en portfolio med arbetsprov att visa upp när du söker eftergymnasiala spelutvecklingsutbildningar.

E-sport profil

Tyresö gymnasium erbjuder specialidrott med inriktning mot e-sport som individuellt val. I samarbete med Tyresös föreningsverksamhet hålls speleftermiddagar i vårt e-sportsrum.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du kommer att vara ute på praktik hälften av ditt tredje år. Ofta leder APL vidare till det första jobbet efter gymnasiet. Många av våra elever blir erbjudna anställning redan under studietiden.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 6 maj 2024