Ansökningsprocess till SPV på Tyresö gymnasium

Dessa steg behöver du göra för att söka en plats till SPV på Tyresö gymnasium:

 1. Du söker till oss via gymnasieantagningen.

 2. Inför första valperiodens slutdatum i februari sätter du SPV på Tyresö gymnasium på valrang 1-2 för att kunna gå vidare till nästa steg.

 3. Dubbelkolla att dina och dina vårdnadshavares kontaktuppgifter stämmer på ditt elevkort i gymnasieantagningen. Detta är viktigt inför nästa steg.

 4. Nästa steg i ansökningsprocessen är att vi på Tyresö gymnasium kontaktar dig/dina vårdnadshavare för en intervju med oss på skolan. Detta gör vi med alla som satt oss i valrang 1-2.

 5. Inför intervjun så kommer du att få ett bekräftelsemejl med en tid och meddelande om den dokumentation som du behöver ta med till intervjun.

  Det gäller följande dokumentation:
  - Medgivande (bifogas)
  - Kopia på utredning för NPF

 6. Den avlämnande skolan måste lägga in blanketten “Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet” i gymnasieantagningen. Det är en blankett som du och dina vårdnadshavare ska skriva under och vara delaktiga i informationen från den avlämnande skolan.

 7. Under slutantagningsperioden behöver du dubbelkolla vilken valrang du har satt vår utbildning på. För att säkerställa en plats behöver du sätta oss på valrang 1. Anledningen är att antagningssystemet är uppbyggt så att valrang 1 är det första som det går igenom och väljer åt dig.

 8. Nu är det viktigt att du kämpar och arbetar för dina betyg. Dina betyg och behovsunderlag ligger till grund för dina möjligheter att få en plats på SPV på Tyresö Gymnasium.

 9. Därefter får du vänta tills slutantagningen är klar den 4 juli för besked. Det är ditt slutbetyg som beslutar om du blir antagen eller inte till utbildningen.

Dessa steg gör vi på Tyresö gymnasium:

 1. Innan intervjun så läser vi igenom dokumentationen som är uppladdad på gymnasieantagningen. Detta underlag i kombination med den information som vi får under intervjun utgör ditt behovsunderlag. Utifrån underlaget beviljar eller avslår vi ditt behov av specialpedagogisk verksamhet.

 2. Tyresö gymnasium meddelar gymnasieantagningen vårt beslut om avslag eller beviljande.

 3. Efter den sista och slutgiltiga valperioden i maj kontaktar vi nya sökanden som satt oss på valrang 1 och genomför samma process som för de tidigare sökanden med intervjuer och avslag/beviljade i gymnasieantagningen.

 4. Därefter så väntar vi på att slutantagningen är genomförd och får besked samtidigt som du om du har blivit antagen till oss eller inte.
Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 17 april 2024

Hitta på sidan