Styrdokument och riktlinjer

Här hittar du aktuella dokument som styr hur vi utformar vår verksamhet.

Tyresö gymnasiums styrdokument

 • Gymnasiets kvalitet

  Skolverksamheten i Sverige styrs av skollag, läroplaner och nationella förordningar.
 • Ordningsregler

  Alla har rätt till en god arbets- och studiemiljö. Vi tar hänsyn till varandra genom att följa skolans gemensamma ordningsregler.
 • Drogpolicy

  Tyresö gymnasium bedriver en drogfri verksamhet och arbetar aktivt med såväl förebyggande som åtgärdande insatser.
 • Handlingsplan mot nätmobbning

  Nätmobbning har blivit ett allt mer förekommande problem för unga i och med de sociala mediernas ökade tillgänglighet. Här kan du läsa om Tyresö gymnasiums riktlinjer mot nätmobbning.
 • Likabehandlingsplan

  Alla elever i Tyresö gymnasium har samma rättigheter – oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Både elever och personal har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.
 • Personuppgiftsbehandling och fotografering

  Här kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på Tyresö gymnasium.
 • Handlingsplan för ökad närvaro

  Regler och rutiner kring frånvaro
Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 13 november 2023

Hitta på sidan