Likabehandlingsplan

Alla elever i Tyresö gymnasium har samma rättigheter – oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Både elever och personal har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Hitta på sidan