Ordningsregler för Tyresö gymnasium

Alla har rätt till en god arbets- och studiemiljö. Vi tar hänsyn till varandra genom att följa skolans gemensamma ordningsregler.

Vi som arbetar på Tyresö gymnasium hjälper dig att nå dina mål och förbereder dig för fortsatta studier och/eller för arbetslivet. Det innebär att vi ställer krav på ordning och uppförande. Du och din målsman skriver under blanketten för ordningsregler som finns att hämta här eller på Vklass och lämnar till din mentor. Genom att skriva under dokumentet förbinder du dig att följa Tyresö gymnasiums ordningsregler.

Ordningsregler för Tyresö gymnasium

1. Jag använder samtalston och vårdar mitt språk
Skolan och olika forum, exempelvis på nätet, som tillhör skolan är arbetsplatser där alla visar respekt och tar hänsyn till varandra. För att vi alla ska kunna sköta arbetet på bästa sätt tänker jag både på vilken ton jag använder och på hur jag uttrycker mig.

2. Lektionstid är arbetstid
På lektionstid arbetar jag utan att störa andra. Stör jag andra i arbetet får jag lämna lektionen. Läraren avgör detta.

3. Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning
Jag kommer i tid till lektionen och har alltid med mig relevant material som till exempel kursböcker, dator, penna samt anteckningsmaterial. Läraren har rätt att låsa dörren när lektionen har börjat, och jag får vänta tills läraren släpper in mig. Vid sen ankomst registreras ogiltig frånvaro.

4. Mobil, dator och musik
Jag använder inte mobiltelefon eller dator för privat bruk under lektionstid. Egen musik på dator eller i hörlurar får endast användas då läraren tillåter detta. Läraren bestämmer om mobiltelefoner ska samlas in under lektionstid.

5. Jag vårdar mitt eget och skolans material
Böcker, material och utrustning som jag lånar av skolan ska behandlas varsamt. Om jag tappar bort eller förstör något av det är jag skyldig att köpa nytt alternativt ersätta skolan.

6. Jag håller rent och snyggt omkring mig
När jag lämnar klassrummet, cafeterian, matsalen och skolans övriga lokaler så ser jag till att det är rent och snyggt. Läraren bestämmer om jag får äta eller dricka under lektionstid. I datasalar och lab-salar får jag inte äta eller dricka.

7. Fysiska aktiviteter görs på idrotten eller utomhus
Med tanke på skaderisk och att saker kan gå sönder, spelas boll i idrottshallen eller på fotbollsplaner utomhus. Utomhusaktiviteter är förbjudna inomhus. Eventuell utrustning tas om hand och kan hämtas på expeditionen efter skoldagens slut.

8. Jag använder skolans datorer till skolarbete
Skolans datorer ska endast användas till skolarbete. Jag får inte ladda ner upphovsrättsskyddat material som musik, filmer och program eller skadligt innehåll på skolans datorer. Jag blir avstängd från skolans datasystem om jag bryter mot detta.

Konsekvenser

Om jag inte följer skolans regler
Jag förstår att skolan inte accepterar att jag bryter mot skolans ordningsregler. Rektor och lärarna får besluta om åtgärder om jag stör undervisningen eller uppträder olämpligt. Skolan använder sig vid behov av en åtgärdstrappa med disciplinära åtgärder. Åtgärderna har stöd i skollagen.

Om jag inte följer svenska lagar och förordningar angående rökning och droger
Jag förstår att jag måste följa till exempel tobakslagen som förbjuder rökning inom skolans område. Jag använder inte droger och förstår att skolan har nolltolerans mot droganvändande. Vid misstanke om att jag har använt droger kan jag behöva lämna drogtest.

Om jag inte följer övriga svenska lagar och förordningar
Jag förstår att skolan inte accepterar att jag bryter mot övriga lagar och förordningar och förstår att skolan polisanmäler för vidare utredning vid misstanke om brott.

Ordningsregler 2023 , 22.5 kB.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 8 augusti 2023