Personuppgiftsbehandling och fotografering

Här kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på Tyresö gymnasium.

För att kunna bedriva utbildning enlig lag och gymnasieförordning sparar och behandlar vi personuppgifter gällande vårdnadshavares och elevs namn, kontaktuppgifter och personnummer.

Personuppgifterna lagras i olika datasystem och register som vi använder för att administrera all information som rör elevens utbildning. Vi arbetar i system där närvaro, pedagogisk planering, kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare och betygsignering sker.

Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna och uppgifterna gallras enligt gällande gallringsrutin.

När det gäller foto och filmning, där fotot eller filmen inte kommer att användas i skolans pedagogiska verksamhet, inhämtas skriftligt samtycke vid varje tillfälle.

Vid skolfotografering ansvarar det anlitade företaget för att GDPR efterlevs.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter hos gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Vill du veta mer?

Vill du få ytterligare information om hur personuppgifter behandlas på Tyresö gymnasium, vänd dig till barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun via e-post barn-utb@tyreso.se

Märk ditt e-postmeddelande med ”Dataskyddsfråga gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden” i ämnesraden.

Om du har klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 7 juli 2021

Hitta på sidan