Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö har byggt ett nytt vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Nytt vård- och korttidsboende

Hemsö har byggt ett vårdboende som invigdes den 30 augusti. Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet är Stiftelsen Stora Sköndal. Denna byggnation ingår som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Läs mer om vårdboendet

Byggnad i vinkel. Byggnaden är i fem våningar och fasad i tegel och trä, med en inskjuten sjätte våning.

Visionsbild för vårdboendet som Hemsö bygger i Norra Tyresö Centrum. Bild: Liljewall arkitekter.

Kommunen anlägger infrastruktur

Kommunen ansvarar för att lägga ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I denna etapp kommer man att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan, en helt ny gata. Arbete med infrastrukturen gjordes under 2020. Sedan kommer arbete med finplanering – lägga kantsten, göra planteringar med mera – göras i den östra delen av området under andra halvan av 2022.

Avspärrningar under flera år

Karta över avstängt område och vägar runt arbetsplatsen

Klicka för större bild

Avstängningarna runt området kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar och ta inte den kortaste vägen, för allas säkerhet.

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klart. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen och inrymmer en förskola.

Pågående detaljplan för kvarter 6 etapp 2 - bostäder Öppnas i nytt fönster.

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut kvartalsvis.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 22 september 2022