Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Just nu pågår andra etappen av bygget av Norra Tyresö Centrum. Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö bygger vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Hemsö bygger vård- och korttidsboende

Här ska Hemsö bygga ett vårdboende med ca 80 platser, samt korttidsboende med 12 platser. Byggnaden kommer bestå av sju våningar med underliggande p-garage inräknat. Denna byggnation kommer att ingå som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Läs mer vad pilotprojektet för NollCO₂ innebärlänk till annan webbplats

Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet kommer att vara Stiftelsen Stora Sköndal. I bottenvåningen mot Regnbågsgatan och Bollmoravägen blir det lokaler. Hemsös byggnation sköts av entreprenören Oljibe. Den planeras planeras vara klar 2022.

Byggnad i vinkel. Byggnaden är i fem våningar och fasad i tegel och trä, med en inskjuten sjätte våning.

Visionsbild för vårdboendet som Hemsö ska bygga i Norra Tyresö Centrum

Kommunen anlägger infrastruktur

Kommunen ansvarar för att lägga ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I denna etapp kommer man att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan, en helt ny gata. Arbete med infrastrukturen påbörjades i april 2020 och pågå under hela året. Sedan kommer arbete ta vid igen med finplanering - lägga kantsten, göra planteringar etc. - när byggnaderna är klara.

Vad händer på bygget just nu?

Byggarbetsplatsen vid vårdcentralen

Entreprenören Oljibe arbetar med att spränga ur berg och transportera bort massorna för att ge plats åt husets grund. Det kommer dock inte att sprängas något under julledigheten. Sprängningarna kommer att återupptas vecka 1 2021 och pågå till och med vecka 8. De kommer då att ske sporadiskt ett begränsat antal dagar, kl. 9, kl. 12 eller kl. 15.

I övrig håller Oljibe på att sponta längs Bollmoravägen. Detta kommer att vara klart senast vecka 53.

Hur påverkar det allmänheten?

Arbetet påverkar allmänheten med hastighetssänkande åtgärder, tillfälliga övergångställen försedda med provisoriska skyltar som måste följas.

Borrning och sprängningen närmar sig nu Bollmoravägen och Regnbågsgatan. Det är nu extra viktigt att förbipasserande uppmärksammar/respekterar de vakter som är utposterade på olika platser runt arbetsområdet.

Om själva sprängningen

Sprängningen börjar med en lång ljudsignal, för att uppmärksamma alla på att det kommer ske en sprängning inom kort, (________).

Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -), som en väldigt stark tuta från en lastbil. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över.

Flaggvakterna visar då tydligt att det är säkert och man kan återigen passera inom området. Proceduren från att det stängs av till att området återigen öppnar tar maximalt 10 minuter, vanligtvis runt 5 minuter. Själva sprängningen (smällen) är max 5 sekunder lång.

Önskar du bli informerad innan sprängning?

Man kan få ett sms ca 30 minuter innan sprängning. Anmäler man att man vill ha detta, så hamnar man på en lista där samtliga får detta sms. Man kan när som helst avanmäla sig från denna lista eller anmäla sitt intresse. I dagsläget så mailar man sitt namn, var man bor och mobiltelefonnummer till hakan.ahlin@oljibe.se eller sms:ar till mobil nr 073-447 51 91, så ser Oljibe till att du får sms.

Vad händer på längre sikt?

När sprängningarna är klara så kommer Oljibe att påbörja grundplattan till p-garaget som ska gjutas. Betongarbeten kommer att hålla på fram till mars/april. Därefter kommer trästommen att monteras och det kommer att pågå fram till oktober.

Arbetet med infrastrukturen

Med start i mitten av vecka 50 kommer Tidvattengatan, Töstigen och en del av Simgatan att asfalteras.

Sedan är det dags för beläggningsarbeten på gc-banorna.

Belysningsstolpar sitter på plats på Tidvattengatan och under de kommande veckorna ska armaturerna komma upp.

Därefter kommer det att vara arbeten inför den kommande slutbesiktning såsom provningar samt stödremsa.

Annat som kan vara bra att känna till

Bygget kommer att pågå under mellandagarna, men ej under röda dagar.

Avspärrningar under flera år

Karta över avstängt område och vägar runt arbetsplatsen

Klicka för större bild

Avstängningarna runt området kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar och inte ta den kortaste vägen, för allas säkerhet.

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klart. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen och inrymmer en förskola.

Pågående detaljplan för kvarter 6 etapp 2 - bostäderöppnas i nytt fönster

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 22 december 2020