Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Just nu pågår andra etappen av bygget av Norra Tyresö Centrum. Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö bygger vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Hemsö bygger vård- och korttidsboende

Här ska Hemsö bygga ett vårdboende med ca 80 platser, samt korttidsboende med 12 platser. Byggnaden kommer bestå av sju våningar med underliggande p-garage inräknat. Denna byggnation ingår som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Läs mer vad pilotprojektet för NollCO₂ innebär Länk till annan webbplats.

Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet kommer att vara Stiftelsen Stora Sköndal. I bottenvåningen mot Regnbågsgatan och Bollmoravägen blir det lokaler. Huset kommer, med p-garaget under mark medräknat, att få sju våningar. Hemsös byggnation sköts av entreprenören Oljibe. Den planeras planeras vara klar 2022.

Byggnad i vinkel. Byggnaden är i fem våningar och fasad i tegel och trä, med en inskjuten sjätte våning.

Visionsbild för vårdboendet som Hemsö bygger i Norra Tyresö Centrum. Bild: Liljewall arkitekter.

Kommunen anlägger infrastruktur

Kommunen ansvarar för att lägga ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I denna etapp kommer man att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan, en helt ny gata. Arbete med infrastrukturen gjordes under 2020. Sedan kommer arbete med finplanering - lägga kantsten, göra planteringar etc. - göras i den östra delen av området med start i mars 2022.

Vad händer på bygget just nu?

Huset fasad

Bilden tagen i april 2022

Entreprenören Oljibe har gjort klar murningen på fasaden. När byggställningen tas ned ska den kompletteras med stenar.

Sista väderskyddet kommer inom kort att demonteras och man kommer även att börja demontera byggställning på innergården och sedan ställningen på Bollmoravägen. Ytskikt håller på att kompletteras på plan 10, 11 och 12.

Hur påverkar bygget allmänheten?

Arbetet påverkar allmänheten i och med hastighetssänkande åtgärder och tillfälliga övergångställen försedda med provisoriska skyltar som måste följas.

Simgatan och Tidvattengatan kommer att öppnas endast för biltransport till fastigheten från och med vecka 19 och för gående och cyklister till fastigheten och BVC via Regnbågsgatan mellan husen in på innergården.

Ingången till Vårdcentralen (vid innergården) kommer att vara fortsatt stängd på grund av ombyggnation den i befintliga fastigheten.

Vad händer på längre sikt?

Det blir inflyttning med start i maj för lite drygt halva huset. För resterande del kommer inflyttningen för boende att starta i september.

Avspärrningar under flera år

Karta över avstängt område och vägar runt arbetsplatsen

Klicka för större bild

Avstängningarna runt området kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar och ta inte den kortaste vägen, för allas säkerhet.

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klart. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen och inrymmer en förskola.

Pågående detaljplan för kvarter 6 etapp 2 - bostäder Öppnas i nytt fönster.

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 4 maj 2022