Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Just nu pågår andra etappen av bygget av Norra Tyresö Centrum. Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö bygger vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Hemsö bygger vård- och korttidsboende

Här ska Hemsö bygga ett vårdboende med ca 80 platser, samt korttidsboende med 12 platser. Byggnaden kommer bestå av sju våningar med underliggande p-garage inräknat. Denna byggnation ingår som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Läs mer vad pilotprojektet för NollCO₂ innebär Länk till annan webbplats.

Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet kommer att vara Stiftelsen Stora Sköndal. I bottenvåningen mot Regnbågsgatan och Bollmoravägen blir det lokaler. Huset kommer, med p-garaget under mark medräknat, att få sju våningar. Hemsös byggnation sköts av entreprenören Oljibe. Den planeras planeras vara klar 2022.

Byggnad i vinkel. Byggnaden är i fem våningar och fasad i tegel och trä, med en inskjuten sjätte våning.

Visionsbild för vårdboendet som Hemsö bygger i Norra Tyresö Centrum. Bild: Liljewall arkitekter.

Kommunen anlägger infrastruktur

Kommunen ansvarar för att lägga ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I denna etapp kommer man att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan, en helt ny gata. Arbete med infrastrukturen gjordes under 2020. Sedan kommer arbete med finplanering - lägga kantsten, göra planteringar etc. - göras i den östra delen av området med start i mars 2022.

Vad händer på bygget just nu?

Del av huset har nått full höjd

Bilden tagen i september 2021

Entreprenören Oljibes arbete med att montera KL-trä (korslimmad trästomme) pågår för fullt. De kommer att montera ett väderskydd när sista bjälklaget är på plats och bygge en trästomme utanpå KL-träet. Murningen av fasaden är klar under vecka 44 och de påbörjar murningen på långsida mot Tidvattengatan. Fönster kommer att monteras vecka 45 och vecka 49. I vissa delar har de börjat bygga upp innerväggar, el-, rör- sprinkler- och ventilationsinstallationer.

Hur påverkar bygget allmänheten?

Arbetet påverkar allmänheten i och med hastighetssänkande åtgärder och tillfälliga övergångställen försedda med provisoriska skyltar som måste följas.

Under november och december kommer det ett par gånger i veckan att göras lossning från trailer vid blå kranen på Regnbågsgatan. När lossningen görs kommer det att finnas vakter utsatta för att dirigera om trafiken, cyklister och gående.

Vad händer på längre sikt?

Arbetena med KL-trä kommer att fortsätta fram till Regnbågsgatan, trästommen kommer att monteras från etapp 3 till etapp 4 och det kommer att pågå fram till december. När väderskyddet är monterat så kommer de att påbörja med tredje etappen utav 4. Murning av fasaden kommer att pågå ända fram till februari/mars 2022.

Avspärrningar under flera år

Karta över avstängt område och vägar runt arbetsplatsen

Klicka för större bild

Avstängningarna runt området kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar och ta inte den kortaste vägen, för allas säkerhet.

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klart. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen och inrymmer en förskola.

Pågående detaljplan för kvarter 6 etapp 2 - bostäder Öppnas i nytt fönster.

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 6 december 2021