Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Nu påbörjas nästa etapp av bygget av Norra Tyresö Centrum. Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö bygger vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Hemsö ska bygga vård- och korttidsboende

Här ska Hemsö bygga ett vårdboende med ca 80 platser, samt korttidsboende med 12 platser. Denna byggnation kommer att ingå som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Läs mer vad pilotprojektet för NollCO₂ innebärlänk till annan webbplats

Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet kommer att vara Stiftelsen Stora Sköndal. I bottenvåningen mot Regnbågsgatan och Bollmoravägen blir det lokaler. Hemsös byggnation planeras starta i mitten av 2020 och planeras vara klar 2022.

Byggnad i vinkel. Byggnaden är i fem våningar och fasad i tegel och trä, med en inskjuten sjätte våning.

Visionsbild för vårdboendet som Hemsö ska bygga i Norra Tyresö Centrum

Kommunen anlägger infrastruktur med start i april 2020

Kommunen ansvarar för att lägga ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I denna etapp kommer man att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan, en helt ny gata. Arbete med infrastrukturen kommer att påbörjades i april 2020 och pågå under hela året. Sedan kommer arbete ta vid igen med finplanering - lägga kantsten, göra planteringar etc. - när byggnaderna är klara.

Avspärrningar under flera år

Avstängningarna kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns.

Karta för hur du kan gå och cykla genom området

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klart. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen och inrymmer en förskola.

Pågående detaljplan för kvarter 6 etapp 2 - bostäderöppnas i nytt fönster

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Upp