Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö har byggt ett nytt vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Fakta om etappen

Omfattning: Östra delen av Tidvattengatan, del av Simvägen (blivande Simgatan) samt kvarter 6 och 7.
Ska byggas i etappen: Bostäder med lokaler i bottenvåning samt ny infrastruktur.
Färdigställt: Vård- och korttidsboende inom kvarter 7.
Etappen beräknas stå klar: Tidigast 2027

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Färdigställt vård- och korttidsboende

Hemsö har byggt ett vårdboende med hyresgäst stiftelsen Stora Sköndal. Byggnaden blev certifierad NollCO2, som innebär netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd.

Kommunen anlägger infrastruktur

Kommunen har lagt ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt byggt gatorna i området. Arbete med finplanering återstår och vi har börjat i den östra delen av området under våren 2024. Det innebär bland annat att anlägga gång- och cykelväg med trappa till Bollmoravägen, iordningsställa gång- och cykeltunnel, ett mindre torg samt plantera träd och buskar.

Pågående och planerade arbeten 2024

Vi bygger nya Tidvattengatan och färdigställer arbeten utmed Regnbågsgatan.

  • Betongarbeten i form av murar utförs och trappan till Bollmoravägen i höjd med befintlig gångtunnel ska kläs in med beklädnadsten.
  • Schakt- och terasseringsarbeten ska göras för den nya gång- och cykelvägen samt för torgytan utmed Tidvattengatan.
  • Schakt- och terasseringsarbeten ska göras för gångbana utmed Regnbågsgatan och Bollmoravägen.

Entreprenaden färdigställs i augusti 2024.

På gång just nu

Den nya gång- och cykelvägen byggs längs med Tidvattengatan. Vi asfalterar, målar och sätter upp belysning samt arbetar med plattsättning och plantering.

Arbeten med tvättning och klottersanering kommer göras i befintlig gångtunnel samt montering av plåtskärmar.

Ytan nära korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen får ny asfaltsyta.

Avspärrningar under flera år

Karta över avstängt område och vägar runt arbetsplatsen

Klicka för större bild

Avstängningar i området kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar – för allas säkerhet.

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klar. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen.

Pågående detaljplan för etapp 2, kvarter 6 – bostäder Öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på denna webbsida

Tidigare nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum har upphört. Ange din e-postadress för att istället prenumerera på den här webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräpmapp, då mejlet kan ha fastnat där, alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 28 juni 2024