Norra Tyresö Centrum, etapp 2

Just nu pågår andra etappen av bygget av Norra Tyresö Centrum. Kommunen anlägger infrastruktur och Hemsö bygger vårdboende i området vid nuvarande Bollmora vårdcentral.

Etapp 2 i Norra Tyresö Centrum

Hemsö bygger vård- och korttidsboende

Här ska Hemsö bygga ett vårdboende med ca 80 platser, samt korttidsboende med 12 platser. Byggnaden kommer bestå av sju våningar med underliggande p-garage inräknat. Denna byggnation kommer att ingå som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Läs mer vad pilotprojektet för NollCO₂ innebärlänk till annan webbplats

Hyresgäst för det nya äldre- och korttidsboendet kommer att vara Stiftelsen Stora Sköndal. I bottenvåningen mot Regnbågsgatan och Bollmoravägen blir det lokaler. Hemsös byggnation sköts av entreprenören Oljibe. Den planeras planeras vara klar 2022.

Byggnad i vinkel. Byggnaden är i fem våningar och fasad i tegel och trä, med en inskjuten sjätte våning.

Visionsbild för vårdboendet som Hemsö ska bygga i Norra Tyresö Centrum

Kommunen anlägger infrastruktur

Kommunen ansvarar för att lägga ned ledningar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I denna etapp kommer man att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan, en helt ny gata. Arbete med infrastrukturen påbörjades i april 2020 och pågå under hela året. Sedan kommer arbete ta vid igen med finplanering - lägga kantsten, göra planteringar etc. - när byggnaderna är klara.

Vad händer på bygget just nu?

Byggarbetsplatsen vid vårdcentralen

Entreprenören Oljibe har nu lagt och gjutit de små bjälklagen i del 1 av bygget. Alla väggar och pelare är färdiga för montage av stora bjälklaget. Man gjuter hissgropsväggar och sopsugsplattan. Formsättning av kantbalk, läggning av markisolering och armering av resterande betongplatta utförs parallellt med att nästa våningsplan byggs på höjden.

Arbeten kommer att göras även på lördag 10 april kl. 06.00-13.00 och kvällsarbeten med betongplattan fredag 16 april.
Det kommer att stå en mobilkran under vecka 15 och 17 för lyfta plattbärlagen. Kommunen kommer att utföra markarbeten med vatten och avlopp under gåtunneln under vecka 17-18.

Hur påverkar bygget allmänheten?

Arbetet påverkar allmänheten i och med hastighetssänkande åtgärder och tillfälliga övergångställen försedda med provisoriska skyltar som måste följas.

Regnbågsgatan kan periodvis behöva tas i anspråk för gjutning och kranlyft. Detta kommer i så fall att ske med vakt och eventuell omdirigering av gående.

Vad händer på längre sikt?

Betongarbeten kommer att hålla på fram till april/juni, trästommen kommer att monteras från del 1 till del 3 och det kommer att pågå fram till oktober. Installatörerna av el och rör kommer att smygstarta med att förlägga rör i betongbjälklaget innan pågjutning av denna.

Byggbodar kommer förhoppningsvis att etableras på "JM:s gamla etablering” under april.

Avspärrningar under flera år

Karta över avstängt område och vägar runt arbetsplatsen

Klicka för större bild

Avstängningarna runt området kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. Följ hänvisningsskyltar och inte ta den kortaste vägen, för allas säkerhet.

Bostäder så småningom

Så småningom ska det också byggas bostäder i området som ligger väster om befintlig vårdcentral och norr om Biograf Forellen, i det som i planerna kallas kvarter 6. Detaljplaneringen av kvarter 6 är ännu inte klart. Syftet är att uppföra ett nytt bostadskvarter, som har lokaler i bottenvåningen och inrymmer en förskola.

Pågående detaljplan för kvarter 6 etapp 2 - bostäderöppnas i nytt fönster

För dig som bor eller jobbar nära NTC

Du hittar aktuell information om vad som händer på och runt bygget i det nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum som skickas ut någon gång i månaden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 9 april 2021