Vi som arbetsgivare

Det är spännande att arbeta i en kommun där så många delar bidrar till en bra vardag för medborgarna.

En kommuns verksamhet finansieras av kommunalskatten. Det är de folkvalda politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. Som medarbetare i kommunen arbetar vi med att ge medborgarna god service och största möjliga valuta för skattepengarna.

Vårt uppdrag är att tillsammans skapa en fungerande helhet - ett bra samhälle för våra medborgare. Vi arbetar utifrån ett medborgarperspektiv som innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation.

Att arbeta i en kommun skiljer sig en del från att arbeta hos en privat arbetsgivare då kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Vi som är anställda i Tyresö kommun arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen, som också är den nämnd som beslutar om övergripande personalfrågor.

Att arbeta i en kommun ger dig stora möjligheter att vara med och påverka och göra skillnad. Du som uppskattar att möta och hjälpa andra människor har stora möjligheter att trivas här. Tillsammans skapar vi en fungerande helhet, ett bra samhälle.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 februari 2024

Hitta på sidan