Vi erbjuder

Här får du lära dig mycket och bidra inom ditt verksamhetsområde. Du får trevliga och kompetenta kollegor som det är lätt att gå till för stöd i arbetet. Kulturen är enligt medarbetarna själva, hjälpsam och prestigelös - med mycket glädje.

Vi tillämpar flexibel årsarbetstid för de flesta av våra
medarbetargrupper. Det innebär att du själv kan påverka förläggningen av din arbetstid med hänsyn till verksamhetens behov och krav.

Som medarbetare i Tyresö kommun erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 2500 kronor per kalenderår. Friskvårdspengen kan nyttjas av alla som varit anställda minst 6 månader och gäller för aktiviteter som är godkända av skatteverket.

Alla medarbetare i Tyresö kommun omfattas av försäkringar som ger ett tillägg vid sjukdom över 90 dagar, ersättning vid arbetsskada och vid dödsfall. Vid sjukdom betalar vi sjuklön de 14 första kalenderdagarna.

Om du har varit anställd i minst 180 kalenderdagar före ledigheten får du ett föräldrapenningtillägg till föräldraförsäkringen när du är föräldraledig. Föräldrapenningtillägget ges under högst 180 kalenderdagar i en följd med ett belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet, beräknat per kalenderdag.

Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning i syfte att stimulera till och premiera goda arbetsresultat. I medarbetarsamtalet diskuterar du och din chef uppdrag och mål för det kommande verksamhetsåret och följer upp föregående år.

Du har möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil under tre år och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag. Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda som inte fyllt 62 år.

Du har möjlighet att hyra förmånscykel via Personalcyklar/Sportson. Du hyr cykeln och tillbehör i 36 månader och bekostar det genom bruttolöneavdrag på din lön. Välj mellan elcykel, mountainbike, racer och allt däremellan.

Du väljer själv var du vill placera delar av din pension och vi erbjuder pensionsrådgivning till alla våra medarbetare. Vi avsätter 4,5 procent av din årslön till en pensionsavgift.

Vår personalförening Tykom ordnar en rad uppskattade aktiviteter för alla anställda. Du får även rabatt på en mängd olika ställen i Tyresö.

Vi erbjuder generösa semestervillkor. Om du har månadslön får du som nyanställd betald semester redan första året. Från och med det år som du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar, och från och med det år som du fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar. Du har även möjlighet att byta din semesterdagsersättning mot 5-6 extra semesterdagar varje år om du har en tillsvidareanställning.

För att aktivt stödja anställda att tidigt komma till rätta med kriser och problem som kan vara både arbetsrelaterade och/eller privata, erbjuder vi tillgång till en informations- och vägledningstjänst via en samarbetspartner. Stödet är telefonbaserat och du kan prata med en socionom, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, jurist eller ekonom.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 februari 2024

Hitta på sidan