Tyresö kommun som arbetsplats

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Tyresö arbetsplats

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig – oavsett yrkesroll – men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 februari 2024

Hitta på sidan