Jobba hos oss

Dina möjligheter och förutsättningar

Tyresö växer och utvecklas, och det påverkar oss. Du får lära dig mycket och får bidra inom ditt område samt inom helt nya områden.

Det finns en hög ambitionsnivå och utrymme för utveckling – både för kommunen och för dig som medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar som engagerar och motiverar till att skapa framgångsrika verksamheter för våra medborgare.

Vi är glada och förväntansfulla när en ny medarbetare ska börja hos oss. Vi vill att varje ny medarbetare som börjar ska känna sig välkommen och efterlängtad. Introduktionsperioden och innehållet varierar beroende på vilken roll och vilket uppdrag man har.

De introduktionsdelar som alla medarbetare tar del av är:

  • Ett välkomnande första dagen av chef och kollegor samt rundvisning av arbetsplatsen
  • Enhetens organisation och mål
  • Förväntningar på din nya roll
  • Övergripande information om kommunens organisation, förvaltningarna och deras verksamhet samt om den politiska organisationen
  • Efter sex månader följs introduktionen upp med ett uppföljningssamtal

Tyresö kommun har värderingar och förhållningssätt som vägleder oss i hur vi ska agera på våra arbetsplatser och gentemot de människor vi möter i arbetet:

  • Vi pratar med varandra. Genom dialog i vardagen utvecklar vi vår arbetsplats.
  • Vi trivs och mår bra på arbetet. Vårt arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ett ökat hälsomedvetande hos medarbetarna.
  • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi visar öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.
  • Vi ser positivt på utmaningar och vill bli bättre. Vi måste ständigt vara beredda på att ifrågasätta, förbättra och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Tyresöborna.
  • Vi uppskattas för vårt arbete. Vi har goda arbetsvillkor och premierar goda arbetsresultat.

Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper är medarbetarna delaktiga och får möjlighet till inflytande och tar ansvar för att utveckla kvalitet och service i verksamheten.

Här får du en lyhörd och stöttande chef, vilket gör det lättare för dig att göra ett bra jobb. Det är därför vi fortsätter fokusera på att utveckla goda ledare, för vi vill ge dig rätt förutsättningar att må bra och fortsätta växa här.

För oss som arbetar i Tyresö kommun är det viktigt att leva upp till medborgarnas krav och förväntningar på god service. Därför har vi skapat verktygen för att nå ett kvalitetsarbete i toppklass där helhetssyn, fokus på resultat och allas delaktighet utgör viktiga hörnstenar. Att vi blev nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2017 är ett bevis på att vi är på rätt väg i detta arbete.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Upp

Hitta på sidan