Dina möjligheter och förutsättningar

Tyresö växer och utvecklas och det påverkar oss. Du får lära dig mycket och får bidra inom ditt område samt inom helt nya områden.

Det finns en hög ambitionsnivå och utrymme för utveckling – både för kommunen och för dig som medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att det finns möjligheter och förutsättningar som engagerar och motiverar till att skapa framgångsrika verksamheter för våra medborgare.

Vi är glada och förväntansfulla när en ny medarbetare ska börja hos oss. Vi vill att varje ny medarbetare som börjar ska känna sig välkommen och efterlängtad.

Introduktionsperioden och innehållet varierar beroende på vilken roll och vilket uppdrag man har.

De introduktionsdelar som alla medarbetare tar del av är:

 • Ett välkomnande första dagen av chef och kollegor samt rundvisning av arbetsplatsen
 • Enhetens organisation och mål
 • Förväntningar på din nya roll
 • Övergripande information om kommunens organisation, förvaltningarna och deras verksamhet samt om den politiska organisationen
 • Efter sex månader följs introduktionen upp med ett uppföljningssamtal

För att lyckas i våra uppdrag har Tyresö kommun värdeord som vi följer och agerar efter i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Genom dessa leder vi Tyresö framåt!

 • Fokus på resultat – vi gör vårt bästa för Tyresöborna 

I Tyresö har vi fokus på ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara resultat. Vi har förståelse för vårt uppdrag och hur det påverkar resultatet. Genom att göra vårt bästa i varje situation efter de förutsättningar som finns skapas värde för Tyresöborna.

 • Dialog – vi bygger relationer

I Tyresö finns plats för alla. Vi är tillgängliga för Tyresöborna och varandra. Genom aktivt lyssnande skapas bättre förståelse och ömsesidig respekt som leder till delaktighet, samarbete och tydlighet.

 • Helhetssyn – vi samarbetar

Vi är alla representanter för Tyresö kommun. Allas bidrag är en viktig del i att uppnå Tyresös vision och vi anstränger oss för att förstå varandras roll i helheten. Vi samarbetar konstruktivt för att nå bästa resultat.

 • Engagemang – vi gör skillnad

Genom vårt engagemang gör vi skillnad för Tyresöborna och varandra varje dag. Ett aktivt intresse, öppenhet och nyfikenhet skapar meningsfullhet och arbetsglädje. Vi hjälper varandra att ha ett hållbart engagemang som ger förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

 • Mod – vi tänker nytt

I Tyresö trivs nya tankar. Genom att vara ärliga och prestigelösa skapar vi ett arbetsklimat där vi vågar prova nya idéer tillsammans. Vi påtalar brister och oegentligheter. Vi lär av våra misstag och växer av våra framsteg.

 • Tillit – vi tar ansvar

I Tyresö skapar vi trygghet och tillit tillsammans. Vi har en respektfull samtalskultur och arbetsklimat där vi visar respekt för varandras kompetens, litar på att alla löser sin uppgift och ställer upp för varandra.


Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper är medarbetarna delaktiga och får möjlighet till inflytande och tar ansvar för att utveckla kvalitet och service i verksamheten.

Här får du en lyhörd och stöttande chef, vilket gör det lättare för dig att göra ett bra jobb. Det är därför vi fortsätter fokusera på att utveckla goda ledare, för vi vill ge dig rätt förutsättningar att må bra och fortsätta växa här.

För oss som arbetar i Tyresö kommun är det viktigt att leva upp till medborgarnas krav och förväntningar på god service. Därför har vi skapat verktygen för att nå ett kvalitetsarbete i toppklass där helhetssyn, fokus på resultat och allas delaktighet utgör viktiga hörnstenar. Att vi blev nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2017 är ett bevis på att vi är på rätt väg i detta arbete.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 januari 2024

Hitta på sidan