Ämnesplan för teater

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan för teater

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Använda kroppen som sitt instrument
- Lek som grundläggande medel för fantasin och utveckling av kreativiteten
- Skapa karaktärer genom scenframställning

Samspel och gruppdynamik
- Att spela mot publiken
- Skapa och gestalta en historia

Uttryck och interpretation

Samarbete, koncentration, improvisation och
rörelsegestaltning
- Inlevelseförmåga
- Uttrycka sina känslor på olika sätt och hitta sina
känslor

Hitta sitt personliga uttryck
Rytmmedvetenhet
- Förmåga att hitta en historia tillsammans i gruppen

Improvisation och eget
skapande

Utveckla varandras idéer och förslag
- Skapa karaktärer
Hitta på och bygga en historia
- Improvisera mot en slutföreställning

Bygga en karaktär
- Arbeta med rollkaraktärer
- Improvisera fram en idé till en föreställning
- Att lära sig att vara på scenen med scennärvaro

. Kommunikation och interaktion

Hitta sig själv i gruppen
- Vara lyhörd

Samarbete i olika grupper
- Utveckla känsloregistret och den fysiska kreativiteten
- Ta ansvar för arbetsprocessen

Presentation och
framträdande

Våga stå inför publik och stärka sin personlighet och självkänsla
- Att kunna leka fram en presentation inför publiken

- Använda sig av rekvisita och kostym för att stärka sin uttrycksförmåga

Vara delaktig i processen som leder fram till slutresultatet
- Våga vara med i ett offentligt framträdande

Ämnesorientering och teori

Förståelse för grundläggande teaterbegrepp

Arbeta med manus
- Grundläggande rollanalys
- Arbeta med research för att fördjupa sig i karaktären och i
berättelsens sammanhang

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Hitta på sidan