Ämnesplan för dans

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

OBS! Vid utskrift av ämnesplan, använd liggande format.

Ämnesplan för dans

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Avancerade kunskaper

Hantverk och teknik

Grundläggande kroppskännedom
och rumsuppfattning.
Kunna göra enkla rörelser i relation
till musik och rytmik.

Grundläggande dansteknik inom
respektive genre, såsom styrka,
smidighet, placering, dynamik
och koordination.
Arbeta musikaliskt/rytmiskt med
rörelse- kombinationer.

Använda teknik som ett medel för att nå
ett uttryck
Avancerade rörelsekombinationer och
dansteknik.

Uttryck och interpretation

Arbeta med uttryck, stämningar,
form och dynamik.

Arbeta med ett personligt
uttryck.

Använda sig av olika uttryck och arbeta
självständigt med interpretation.

Improvisation och eget
skapande

Övningar med inslag av
improvisationer och/eller eget
skapande.

Improvisation som ett verktyg för
att hitta nya uttryck och stimulera det egna skapandet.

Koreografiska övningar och avancerade
improvisationer.

. Kommunikation och
interaktion


- Ensemble och samspel

Utveckla ett tryggt socialt och
konstnärligt samspel i gruppen.

Lösa uppgifter tillsammans, ta
ledning i enkla övningar, ge och
ta plats i improvisationer och
övningar.

Diskutera och reflektera över vad och hur vi gör. Interagera med andra
konstarter.

Presentation och
framträdande

Visa för varandra och för anhöriga.
Förstå skillnaden mellan presentation och övning.

Utveckla scenvana
Ingå i framträdanden med andra
grupper. Ta eget ansvar vid
föreställningar.

Ingå i sammanhang med olika konstformer. Kunna ta ett kollektivt ansvar för det konstnärliga resultatet.

Ämnesorientering och teori

Prata om vad dans är

Grundläggande dans-tekniska
begrepp.

Utveckla en vokabulär för att
kunna diskutera dans. Kunna
skilja olika genrer åt
Se andra framföra dans.

Verbalisera dansen. Vi rekommenderar
eleverna att titta på professionella
föreställningar. Diskutera stilar och
tillägna sig kunskap om olika
koreografiska uttryck.

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 22 september 2022

Hitta på sidan