Strukturbidrag för fristående resursgrundskola

Strukturbidrag kan beviljas med som högst 60 000 kronor per läsår och elev.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 15 mars för vårterminen och 15 oktober för höstterminen.

Ansökan görs via e-tjänst:

Villkor för att få strukturbidrag:

  • Skolan begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd
  • Samtliga elever har ett upprättat åtgärdsprogram och behov av en anpassad lärmiljö
  • Skolan har utökade kostnader för exempelvis lärartäthet och relevant specialistkompetens
  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska också ges möjlighet till insyn för att kontrollera detta, genom platsbesök eller inhämtande av underlag.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 juni 2024

Hitta på sidan