Grundskola och fritidshem

I Tyresö kan grundskolor drivas med kommunen som huvudman, eller i privat regi av en enskild huvudman.


Information till fristående grundskolor

  • Anpassad grundskola

  • Kvalitetsuppföljning

    Skolinspektionen är den instans som granskar grundskolans kvalitet.
  • Skolpeng

    Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.
  • Skolpliktsbevakning

    Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt. För en fristående skola innebär skolpliktsbevakningen att Tyresö kommun måste få frånvarorapporter för de elever som är skrivna i Tyresö.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2024

Hitta på sidan