Prao för högstadieelever

Genom prao blir elever i åttan bekanta med arbetslivet och ditt företag får förutom en hjälpande hand en chans att marknadsföra din bransch. Och det brukar bli två roliga veckor för alla!

Ungdomar

Prao är en obligatorisk verksamhet i grundskolan. I Tyresö kommun går alla elever i årskurs 8 ut på prao i två veckor, antingen på hösten eller våren.

Prao är ett tillfälle för eleven att lära sig om och bekanta sig med arbetslivet. Att vara på en arbetsplats i en till två veckor med de uppgifter och krav som arbetslivet ställer lär eleven saker om både sig själv, en viss bransch och arbetslivet i stort. Praon kan hjälpa eleven att få en bredare bild av arbetsmarknaden och kan också vara en hjälp inför det kommande gymnasievalet.

Företag och arbetsplatser som tar emot en praoelev får en chans att marknadsföra yrken och branscher och kan på det sättet bidra till framtidens kompetensförsörjning. Och både ditt företag och eleven får två intressanta och roliga veckor!

Eleverna försöker först och främst att hitta en praoplats på egen hand. För många lyckas det men en hel del elever möts av nej efter nej. Där kan ni göra en insats genom att erbjuda en elev att få komma till er under sina praoveckor!

Studie- och yrkesvägledare letar efter platser för att kunna hjälpa dem som inte själva får tag i en plats. Kontakta en studievägledare om ditt företag vill ta emot en praoelev. Antingen blir ni tilldelad en elev, eller så meddelar du att ni är öppna för att ta emot, men vill att eleven kommer själv för att boka.

Våren 2024 har tre praoperioder: vecka 10–11, 15–16 och 20–21.

Mer information och intresseanmälan

Kontakta studie- och yrkesvägledare katarina.sjolander@tyreso.se så tar vi det därifrån!

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 januari 2024