Bagaren 10, del av Näsby 4:1469

Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheten att utveckla Fontana Food AB:s befintliga verksamhet som idag innefattar lager och kontor.


Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheten att utveckla den befintliga verksamheten som idag innefattar lager och kontor. Fastighetsägarens ambition är att i framtiden bland annat kunna erbjuda mer publika funktioner såsom showroom, utställningar med mera.

Plats för planen

Fastigheten ligger längst med Njupkärrsvägen inom Södra Lindalens verksamhetsområdet.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick den 26 oktober 2022 § 45 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Bagaren 10 och del av Näsby 4:1469.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Kvartal 2, 2023


Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Kvartal 4, 2023


Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 2, 2024

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 november 2022