Individuella programmet

Det individuella programmet vänder sig till elever som tidigare har gått i anpassad grundskola och som bedöms inte klara målen i ett nationellt program inom anpassade gymnasieskolan. Vi utgår från elevens förutsättningar och sätter upp individuella och realistiska mål för studierna.

Se filmen om anpassad gymnasieskolas/gymnasiesärskolans individuella program.

Ämnesområden som ingår i det individuella programmet

 • Hem- och konsumentkunskap.
 • Språk och kommunikation.
 • Natur och miljö.
 • Idrott och hälsa.
 • Individ och samhälle.
 • Estetisk verksamhet.

Vi på Tyresö gymnasium erbjuder även

 • skolhund
 • ridning
 • taktil massage.

Vi arbetar med fokus på elevens funktionella förmåga i förhållande till den miljö och verklighet hen lever i. Med rätt pedagogik, hjälpmedel och ändamålsenliga lokaler kan våra elever lättare få kontroll över sin tillvaro.

Stöd och positiv förstärkning

Våra mål är att ge eleverna de rätta verktygen för att förstå och samverka med omvärlden. För att nå dit:

 • utvecklar vi varje elevs individuella kommunikation såväl verbalt som icke-verbalt med till exempel bilder och tecken
 • använder vi oss av scheman/bilder för att tydliggöra vad som ska hända under dagen eller i en speciell situation
 • ger vi eleverna verktyg till att lösa svåra situationer eller konflikter
 • arbetar vi med att ge positiv förstärkning, verbalt eller med andra belöningar
 • använder vi datorer och andra tekniska hjälpmedel i den dagliga undervisningen.

Individuella programmet har hälsoprofil

På det individuella programmet har vi en hälsoinriktad profil. Vi vill få in glädjen till rörelse naturligt i elevernas vardag samt ge en ökad förståelse för att hälsa är en helhet med mat, motion och sömn.

Målet är att eleverna ska röra på sig varje dag samt utveckla sin kunskap om betydelsen av hälsa för vårt välmående.

Syftet är att utveckla motorik, koordination, styrka, kondition och kroppsuppfattning. Detta i sin tur leder till piggare elever med ökat välmående och en bättre inlärningsförmåga.

Alla har möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och vi erbjuder fysisk aktivitet i form av ridning, idrott, röris-gympa, yoga, promenader med eller utan stavar och taktil massage. Det ska vara roligt att röra på sig! På elevernas schema erbjuder vi kortare rörelsepauser varje dag och vi har hälsa som ämne en dag i veckan.

Vi vill ge eleverna förutsättningar till ett aktivt och hälsosamt liv vilket leder till en positivare självbild.

Lärande på arbetsplats

På det individuella programmet ingår praktik inom en daglig verksamhet som passar för eleven.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 18 januari 2024