Hälsa, vård och omsorg

På anpassade gymnasieskolans program hälsa, vård och omsorg får du kunskaper för arbete inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola. Anpassade gymnasieskolan vänder sig till dig som tidigare har gått i anpassad grundskola. Här kan du studera med extra stöd och i ett lugnare tempo och samtidigt förbereda dig för arbetslivet.

Se filmen om gymnasiesärskolans yrkesinriktade program.

Programmet hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat nationellt program. Du studerar teoretiska och praktiska ämnen som du har användning för i arbetslivet. 

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Utbildningen ska bidra till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden genomsyrar utbildningen.

Eleverna ges möjlighet att använda it och digital teknik för kommunikation och lärande. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet.

Innehåll i utbildningen

Förutom att utveckla sina praktiska färdigheter inom hälsa, vård och omsorg får eleverna även kunskap om:

  • människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt olika former av hälsofrämjande arbete
  • lagar och bestämmelser inom yrkesområdet samt hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling
  • arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa
  • hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden
  • arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet kan genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt

Att studera på anpassade gymnasieskolan på Tyresö gymnasium

Studiero i trygg miljö

Vi utgår från dina förutsättningar och sätter upp individuella och realistiska mål för studierna. Vår miljö är lugn och stödjande. Vår ambition är att förbereda dig för vuxen- och samhällslivet och samtidigt stärka din självkänsla och identitet.

Lärande på arbetsplatser

Oavsett vilket av våra nationella program du väljer kommer du att praktisera dina kunskaper på arbetsplatser minst 22 veckor av din utbildning – vilket kan leda vidare till det första jobbet efter gymnasiet. Vi har ett nära samarbete med lokala företag. På arbetsplatsen har varje elev en handledare som hjälper eleven att utvecklas inom sitt arbetsområde.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 10 juli 2023