Fastighet, anläggning och byggnation

På programmet för fastighet, anläggning och byggnation får du kunskaper för arbete med till exempel skötsel, underhåll och reparationer av fastigheter. Anpassade gymnasieskolan vänder sig till dig som tidigare har gått i anpassad grundskola. Här kan du studera med extra stöd och i ett lugnare tempo och samtidigt förbereda dig för arbetslivet.

Se filmen om gymnasiesärskolans yrkesinriktade program.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat nationellt program. Du studerar teoretiska och praktiska ämnen som du har användning för i arbetslivet. 

Det här kan du arbeta med

Underhåll av byggnader kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten. Tillsyn och skötsel av lokaler och anläggningar kan till exempel innebära lokalvård och återvinning av material. Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet.

Innehåll i utbildningen

Förutom att utveckla praktiska färdigheter inom fastighet, anläggning och byggnation får eleverna även kunskap om:

  • lagar och bestämmelser inom yrkesområdet samt hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling
  • arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa
  • hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden
  • arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet kan genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt

Att studera på anpassad gymnasieskola på Tyresö gymnasium

Studiero i trygg miljö

Vi utgår från dina förutsättningar och sätter upp individuella och realistiska mål för studierna. Vår miljö är lugn och stödjande. Vår ambition är att förbereda dig för vuxen- och samhällslivet och samtidigt stärka din självkänsla och identitet.

Lärande på arbetsplatser

Oavsett vilket av våra nationella program du väljer kommer du att praktisera dina kunskaper på arbetsplatser minst 22 veckor av din utbildning – vilket kan leda vidare till det första jobbet efter gymnasiet. Vi har ett nära samarbete med lokala företag. På arbetsplatsen har varje elev en handledare som hjälper eleven att utvecklas inom sitt arbetsområde.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 10 juli 2023