Markanvisningstävling för Wättinge etapp 1

Markanvisningstävlingen för första etappen av den nya stadsdelen Wättinge är nu avgjord. Totalt inkom fyra förslag. Sveafastigheter, med ett förslag ritat av arkitektbyrån Belatchew, utsågs till vinnare och får bygga i ett av kvarteren.

Under hösten 2017 utlyste Tyresö kommun en markanvisningstävling för etapp 1 av utbyggnaden av blivande stadsdelen Wättinge. Etappen gällde två stadskvarter i den södra delen av Wättinge.

Karta över Wättinge med tävlingsområdet utritat

Tävlingsområdets två kvarter. Området ligger direkt sydost om Granängsringen i Bollmora.

Totalt inkom fyra tävlingsbidrag, varav samtliga gällde det västra av de två kvarteren. Till vinnare utsågs Sveafastigheter, med förslaget "KVarts" ritat av Belatchew.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram detaljplan för etapp 1.

Vinnande förslag

Förslag: KVarts
Byggherre: Sveafastigheter
Arkitekt: Belatchew arkitekter
Se Sveafastigheters förslag i sin helhet , 26.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsbild över ett triangulärt bostadskvarter med 7 hus i skala mellan 3-7 våningar, runt en innergård. Gröna tak och solpaneler.
Flersbostadshus i 7 respektive 3 våningar med front mot litet torg. Fler hus i bakgrunden, samt soltrappa.
Flerbostadshus i 3 respektive 6 våningar i trä (?) och plåt. Nedervåningar med mycket glas mot gata.

Övriga förslag

Förslag: Granängsterrassen
Byggherre: JM
Arkitekt: HMXW arkitekter
Se JM:s förslag i sin helhet , 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flerbostadshus i mörkt tegel i 8 våningar. Utanpåliggande gula balkonger, lokaler i bottenvåning. Fler liknande, hus skymtas i bakgrunden.
Rött tegelhus med lokaler i bottenvåning och utanpåliggande balkonger. trappa längs med kortsidan.

Förslag: Wättingetrappan
Byggherre: HSB
Arkitekt: VARG
Se HSB:s förslag i sin helhet , 35.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Flerbostadshus i ljust tegel, med terasserade tak. Lokaler i bottenvåning och ett litet torg närmast.
Flerbostadshus i 6 våningar. I ljust tegel, med terasserade tak Lokaler i bottenvåning och en trappa längst ena sidan.

Förslag: ZigZag
Byggherre: Wästbygg
Arkitekt: ZIN arkitektur
Se Wästbyggs förslag i sin helhet , 19.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Flerbostadshus i ljusa material, med gröna tak. 5-6 våningar. Bergsknallar och träd omger.
Flerbostadshus i ljusa material, med gröna tak i zick-zackig utformning. 5-6 våningar. Stadsgata.
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 mars 2023