Introduktionsprogrammet

Vill du studera på gymnasiet trots att du inte nått behörighet? Då är något av våra introduktionsprogram ett bra val. Vi har lång erfarenhet av att förbereda elever för fortsatta studier.

Individuellt alternativ

Den här utbildningen vänder sig till dig som saknar flera ämnen för att nå behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är individuellt anpassad och målet är behörighet till gymnasiestudier.

Programinriktat individuellt val

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du erbjuds att läsa mot en yrkesexamen samtidigt som du läser in matematik eller engelska.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Syftet är att erbjuda en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket ska möjliggöra vidare studier i gymnasieskolan eller i annan utbildningsform.

Stöd och vägledning

På Tyresö gymnasiums introduktionsprogram kommer du att få stöd och hjälp med dina studier oavsett vilket av alternativen du väljer. Du får bl.a. en egen mentor och studievägledning. Vi arbetar mycket med olika pedagogiska hjälpmedel och IKT för att stötta och underlätta för dig i dina studier. Vi tror på ett inkluderande arbetssätt och arbetar språk – och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Hos oss har du alla möjligheter att lyckas med dina studier och ta dig vidare i livet.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 22 februari 2021