Introduktionsprogrammet

Vill du studera på gymnasiet trots att du inte nått behörighet? Då är något av våra introduktionsprogram ett bra val. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan och det är den som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid. Elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är en individuellt anpassad utbildning som vänder sig till dig som saknar flera ämnen för att bli behörig till gymnasiestudier eller till ett yrkesprogram. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du kanske saknar godkända betyg i. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser. Du kan också läsa vissa kurser i gymnasieämnen om du har förutsättning att klara dem.

Programinriktat individuellt val

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du erbjuds att läsa mot en yrkesexamen samtidigt som du läser in matematik eller engelska.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till en annan utbildning. Utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som du behöver för din fortsatta utbildning.

Stöd och vägledning

På Tyresö gymnasiums introduktionsprogram kommer du att få stöd och hjälp med dina studier. Du får bland annat en egen mentor och studievägledning. Vi arbetar mycket med olika pedagogiska hjälpmedel och digitala verktyg för att stötta och underlätta för dig i dina studier. Vi anpassar vår undervisning efter dina behov. Du får bland annat stöd i dina ämnen, språkligt stöd och stöd för att kunna följa strukturen på lektionerna. Hos oss har du alla möjligheter att lyckas med dina studier och ta dig vidare i livet.

Förutom dessa två introduktionsprogram erbjuder Tyresö gymnasium även Programinriktat val och Yrkesintroduktion som är introduktionsprogram men som läses en integrerad del av årskurs 1 på några av våra nationella program.

Programinriktat val

Du kan söka programinriktat val mot något av Tyresö gymnasiums nationella program om du som elev har:

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk,
  • matematik och engelska
  • minst tre andra ämnen.

Eller

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • matematik eller engelska
  • minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Om du saknar flertalet godkända betyg för behörighet till ett nationellt yrkesprogram kan du söka Tyresö gymnasiums yrkesintroduktion. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna få ett arbete. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Resursskola och Second chance school

Tyresö gymnasium erbjuder även Resursskola med NPF-inriktning samt Second chance school. Kontakta oss för att veta vad som passar just dig.

Resursskola med NPF-inriktning

Second Chance School

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 4 maj 2022