Resursskola NPF-inriktning

Tyresö gymnasiums resursskola riktar sig till dig som har en NPF-diagnos och vill studera på introduktionsprogrammet.

Programmet är öppet för elever som inte har nått gymnasiebehörighet. Målet är att du ska kunna läsa vidare antingen på ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program. Utbildningen anpassas till vad du behöver för att nå gymnasiebehörighet, vilket också avgör utbildningens längd.

Vi erbjuder undervisning i små grupper, individuellt anpassat stöd och anpassade lokaler. Lärarna jobbar tätt ihop med dig för att du ska lyckas i dina studier och nå ditt mål.

I första hand riktar skolan sig till Tyresöelever men elever från andra kommuner kan tas in i mån av plats. Resursskolan ska till att börja med drivas under en treårsperiod. Under den tiden ska verksamheten utvärderas för att ta beslut om en fortsättning och eventuell uppstart av fler program.

Plats på resursskolan söks via gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen (storsthlm.se) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 9 december 2022

Hitta på sidan