Verktyg

Ett urval av de dokument som du som byggaktör behöver för arbete i Tyresö.

Verktyg för byggaktörer

  • Ledningskoll

    Ska du utföra ett markarbete, en markundersökning eller av annan orsak behöver veta om Tyresö kommun har VA-ledningar i marken?
  • Teknisk handbok

    Handboken innehåller krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun. Den uppdateras årligen av kapitelägarna.
  • Tillgänglighetshandbok

    Tillgänglighetshandboken ger förvaltningar, entreprenörer och byggaktörer anvisningar hur vi kan skapa ett Tyresö tillgängligt för alla oavsett funktionshinder.
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 juni 2023

Hitta på sidan