Hur anvisas mark i Tyresö?

Mark kan tilldelas till intresserade aktörer på olika sätt. Är du intresserad av att bygga i Tyresö kan du anmäla det via vår e-tjänst.

Metoder för markanvisning

Vi använder olika metoder för att anvisa mark. Det kan handla om direktanvisning, tävling eller anbud. Vilken metod vi väljer bedöms från fall till fall utifrån förutsättningar på platsen.

Direktanvisning innebär att du som exploatör har möjlighet att köpa marken utan konkurrera med andra om utformning och pris. Det här kan vara en fördel bland annat när byggaktörer själva föreslår en plats att bygga på eller när kommunen har mycket specifika krav på projektet. Alternativet kan även väljas när berörd samarbetspartner tidigare visat på gott samarbete och väl genomfört projekt.

Markanvisningstävling används när intresset för marken där det ska byggas är stort och vi vill få in flera förslag på hur det ska byggas på området.

I Tyresö är det vanligast att använda anbudsförfarandet när det handlar om en- eller tvåbostadshus. Meningen med att välja det här förfarandet är att gynna konkurrensen. Fastigheten säljs oftast via mäklare på öppna marknaden.

Intresseanmälan för markanvisning

Har du intresse av att etablera företag eller bygga för bostäder eller skola i Tyresö? Anmäl ditt intresse för mark i Tyresö via vår e-tjänst.

Har du redan anmält ditt företag som intressent av att etablera sig eller bygga i Tyresö så behöver du inte göra det igen.

Har du frågor? Kontakta oss via e-post: kommun@tyreso.se.

Markanvisningstävling

När vi har pågående markansvisningstävlingar visas de här. Just nu pågår inga tävlingar.

Markanvisning Nyfors

Mer information om den kommande markanvisningen för Nyfors kommer längre fram. Om du har frågor kontakta:

Anna Grönblad, analyschef
E-post: anna.gronblad@tyreso.se
Telefon: 08-578 298 74

Etableringsforum

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Tyresö utan markförvärv?

Kom i kontakt med nyckelpersoner i kommunen via Etableringsforum.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 19 juni 2023