Centrum för Livslångt Lärande (C3L)

C3L – ett lyft för dig som bor i Tyresö! På C3L i Tyresö står valfrihet och kvalitet i centrum för våra elever. Vi anordnar vuxenutbildning inom många områden och på olika nivåer.

Vuxenutbildning

På C3L erbjuder vi dag- kvälls- och distanskurser, detta för att ge fler möjligheten att studera. Även studiesätten är varierande för att möta våra elevers olika behov. Många har kompletterat sin utbildning, bytt yrkesinriktning eller provat på enstaka kurser på kvällstid eller distans. Kurserna är kostnadsfria men läroböcker och förbrukningsmaterial betalar du själv.

Vi erbjuder:

  • grund- och gymnasiekurser
  • gymnasial yrkesutbildning
  • lärlingsutbildning
  • svenska för invandrare, sfi
  • svenska för yrkesutbildade, sfx
  • svenska med yrkesinriktning, sfy
  • särvux.

Distansutbildningar

Att läsa på distans blir allt vanligare. C3L erbjuder ett stort utbud av gymnasiekurser på distans genom samverkan bland annat med NTI-skolan.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Upp