Centrum för Livslångt Lärande (C3L)

C3L – ett lyft för dig som bor i Tyresö! På C3L i Tyresö står valfrihet och kvalitet i centrum för våra elever. Vi anordnar vuxenutbildning inom många områden och på olika nivåer.

Vuxenutbildning

På C3L erbjuder vi dag- kvälls- och distanskurser, detta för att ge fler möjligheten att studera. Även studiesätten är varierande för att möta våra elevers olika behov. Många har kompletterat sin utbildning, bytt yrkesinriktning eller provat på enstaka kurser på kvällstid eller distans. Kurserna är kostnadsfria men läroböcker och förbrukningsmaterial betalar du själv.

Vi erbjuder:

  • grund- och gymnasiekurser
  • gymnasial yrkesutbildning
  • lärlingsutbildning
  • svenska för invandrare, sfi
  • svenska för yrkesutbildade, sfx
  • kombinationsutbildning – svenska med yrkesinriktning
  • särvux.

Distansutbildningar

Att läsa på distans blir allt vanligare. C3L erbjuder ett stort utbud av gymnasiekurser på distans genom samverkan bland annat med NTI-skolan.

Studera i annan kommun

Ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun ska lämnas till din hemkommuns vuxenutbildning (C3L). Hemkommunen sänder ansökan vidare till den kommun du vill studera i. Till ansökan kommer det att fogas ett yttrande där det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den utbildning du sökt. Från och med att C3L tagit emot en ansökan är handläggningstiden upp till två veckor. Ansökan skickas till:

C3L/Tyresö komvux
Att: Rektor på C3L
Farmarstigen 7
135 36 Tyresö

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 14 april 2021