Fakta om Tyresös näringsliv

Visste du att över 4 400 företag är aktiva i Tyresö? Företagen verkar inom en rad olika branscher, från service till avancerad industriell produktion. Som en del av Stockholmsregionen med dess infrastruktur och breda näringsliv är förutsättningarna mycket goda för att driva företag i Tyresö.

Kväll över  Tyresö centrum

Flest företag i Tyresö finns inom kategorin "juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" där det hösten 2022 fanns nästan 1 100 aktiva företag, vilket betyder att 25% av företagen i Tyresö verkar inom området.

Inom byggsektorn finns nästan 700 företag, följt av handel med närmare 400 företag och informations- och kommunikationsverksamhet, där det finns kring 350 registrerade företag. Även inom servicesektorn finns ett stort antal företag.

Bransch- och företagsregister

Upplysningscentralens (UC) näringslivsregister är ett lokalt företagsregister. Här hittar du bland annat information om företagens adress, omsättning och antal anställda.

Sök i UC:s näringslivsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småföretag vanligast

98% av företagen i Tyresö är småföretag. Med småföretag menas här företag med färre än 50 anställda. Tillsammans står de för 55% av jobben i Tyresö och 95% av de jobb som tillkommer i kommunen. De allra flesta företag, 9 av 10, har färre än tio anställda.

Utbildning, bygg samt vård– och omsorg sysselsätter flest

18% av de som yrkesarbetar i Tyresö är sysselsatta inom utbildningbranschen. Därefter kommer byggbranschen och vård och omsorg med 16%. Byggbranschen är klart större i Tyresö jämfört med övriga riket där branschen sysselsätter 7% av de yrkesarbetande. Totalt finns kring 30.000 personer i det som kallas arbetsför ålder, 16-64 år. 17.700 pendlar till en annan kommun och cirka 5.500 pendlar till Tyresö från en annan kommun.

Flest vd:ar i medelåldern

Över 60% av vd:arna för företagen i Tyresö är mellan 30-54 år. Andelen kvinnliga vd:ar är drygt 23%. Genomsnittet i Sverige ligger på knappt 20%.

Det finns 67 stycken vd:ar med namnet "Lars" i Tyresö, tätt följt av "Erik". På plats 10 bland de vanligaste namnen hittar vi den första kvinnan, "Maria" (36 stycken).

Gott företagsklimat i Tyresö

På Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Tyresö på plats 58 av 290 kommuner under 2022. Drygt 150 företag svarade på Svenskt Näringslivs enkät. Med företagsklimat avses "summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen".

Här kan du ta del av en nyhet om rankingen samt läsa undersökningen:

Tyresö klättrar på ranking av företagsklimat

foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiken är hämtad från UC AB samt Företagarna.

Här hittar du länk till Företagarnas fakta om Tyresö 2022:

Företagarfakta 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Daniel Axelsson
Senast uppdaterad: 6 februari 2023