Fakta om Tyresös näringsliv

Visste du att över 4 400 företag är aktiva i Tyresö? Företagen verkar inom en rad olika branscher, från service till avancerad industriell produktion. Som en del av Stockholmsregionen med dess infrastruktur och breda näringsliv är förutsättningarna mycket bra för att driva företag i Tyresö.

Kväll över  Tyresö centrum

Flest företag i Tyresö finns inom kategorin "juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" där det hösten 2022 fanns nästan 1 100 aktiva företag, vilket betyder att 25 procent av företagen i Tyresö verkar inom området.

Inom byggsektorn finns nästan 700 företag, följt av handel med närmare 400 företag och informations- och kommunikationsverksamhet, där det finns kring 350 registrerade företag. Även inom servicesektorn finns ett stort antal företag.

Bransch- och företagsregister

Upplysningscentralens (UC) näringslivsregister är ett lokalt företagsregister. Här hittar du bland annat information om företagens adress, omsättning och antal anställda.

Sök i UC:s näringslivsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småföretag vanligast

98 procent av företagen i Tyresö är småföretag. Med småföretag menas här företag med färre än 50 anställda. Tillsammans står de för 55 procent av jobben i Tyresö och 95 procent av de jobb som tillkommer i kommunen. De allra flesta företag, nio av tio, har färre än tio anställda.

Utbildning, bygg samt vård och omsorg sysselsätter flest

18 procent av de som yrkesarbetar i Tyresö är sysselsatta inom utbildningbranschen. Därefter kommer byggbranschen och vård och omsorg med 16 procent. Byggbranschen är klart större i Tyresö jämfört med övriga riket där branschen sysselsätter 7 procent av de yrkesarbetande. Totalt finns kring 30.000 personer i det som kallas arbetsför ålder, 16–64 år. 17.700 pendlar till en annan kommun och cirka 5.500 pendlar till Tyresö från en annan kommun.

Flest vd:ar i medelåldern

Över 60 procent av vd:arna för företagen i Tyresö är mellan 30–54 år. Andelen kvinnliga vd:ar är drygt 23 procent. Genomsnittet i Sverige ligger på knappt 20 procent.

Det finns 67 stycken vd:ar med namnet "Lars" i Tyresö, tätt följt av "Erik". På plats 10 bland de vanligaste namnen hittar vi den första kvinnan, "Maria" (36 stycken).


Undersökningar och rankingar

Näringslivets nöjd-kund-index 2023

Företagarna blir allt nöjdare med Tyresö kommun. I näringslivets nöjd-kund-index (NKI) får Tyresö kommun det högsta betyget någonsin, och klättrar till index 76 från 71 förra året.

Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service. Både 2021 och 2022 var resultatet 71. Medel för hela Sverige är index 75. Tyresö kommun har höjt resultaten inom samtliga områden förutom livsmedel, där skillnaden är en poäng jämfört med 2022.

Läs nyheten om NKI-undersökningen (24 april 2024)

Företagsklimatet i Tyresö 2023

På Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Tyresö på plats 145 av 290 kommuner under 2023. 151 företag svarade på Svenskt Näringslivs enkät. Med företagsklimat avses "summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen".

Läs nyheten om att Tyresö tappar i företagsranking (22 september 2023)

Läs om undersökningen på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiken i övrigt är hämtad från UC AB samt Företagarna.

Företagarnas fakta om Tyresö 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2024