Samarbeten för tillväxt

Det som är bra för länet är även bra för Tyresö. Med både Södertörnssamarbetet och Stockholm Business Alliance i ryggen har vi ett ovärderligt nätverk i vårt arbete för att skapa fler arbetsplatser på södra sidan av Stockholm. Men samarbetena är fler än så.

Två kvinnor sitter vid ett bord med en dator och samtalar

I Södertörnssamarbetet samverkar åtta kommuner med fokus på gemensam nytta och utveckling och samarbetet med Stockholm Business Alliance (SBA) syftar till att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Vi samarbetar även med Stockholm Business Region med målet att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Därutöver deltar kommunen även i olika projekt i länet som syftar till att främja företagsetableringar i Stockholms län.

Lokalt samarbete med Företagarna

Lokalt i Tyresö har vi också ett nära samarbete med Företagarna Tyresö, som ingår i organisationen Företagarna som är Sveriges största medlemsorganisation för företagare.

Läs mer om Företagarna Tyresö, Södertörnssamarbetet, Stockholm Business Alliance och Stockholm Business Region på deras respektive webbplats:

Företagarna Tyresö Länk till annan webbplats.

Södertörnssamarbetet Länk till annan webbplats.

Stockholm Business Alliance Länk till annan webbplats.

Stockholm Business Region Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2024