22 september 2023

Tyresö tappar i näringslivsranking

Den 20 september släpptes Svenskt Näringslivs årliga undersökning och företagsklimatet i Sveriges kommuner. Tyresö får 2023 lägre resultat än 2022, och halkar neråt i kommunrankingen.

151 Tyresöföretag har i år besvarat enkäten, som genomförs av branschorganisationen Svenskt Näringsliv. Frågorna rör områden såsom mobilnät och bredband, service och bemötande, attityder, brottslighet/otrygghet, och upphandling. Upplevelsen av mobilnät och bredband har förbättrats sedan 2022, medan resultaten har försämrats något inom de övriga områdena. I totalrankingen har Tyresö gått från plats 58 till 145 av 290 kommuner.

– Här behövs ett snabbfotat förbättringsarbete, och vi förväntar oss att kommunorganisationen vänder den här trenden redan nästa år. Vi har ett stort fokus på näringslivsfrågorna, och har förstärkt det uppdraget till våra verksamheter ytterligare i kommunplanen för 2024. Att vi har ett livskraftigt näringsliv är avgörande för hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Enkätresultat för Tyresö kommun

Enkätfråga

Företagens betyg 2023

Jämfört med 2022

Jämfört med Sverige

Sammanfattande

omdöme

3,4

-0,3

-0,1

Mobilnät och bredband

4,3

+0,1

+0,2

Allmänhetens attityder

4,0

-0,2

+0,1

Påverkan av brottslighet/otrygghet*

3,8

-0,2

+/-0

Konkurrens från

kommunens verksamheter*

3,5

-0,1

-0,1

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

3,4

-0,4

+0,1

Företagens engagemang för företagsklimatet

3,1

-0,2

-0,4

Kommunens service och bemötande

3,1

-0,2

-0,2

Tjänstemännens attityder

3,0

-0,3

-0,2

Kommunpolitikers attityder

3,0

-0,4

-0,4

Tillgång till relevant kompetens

2,8

-0,2

+/-0

Dialogen med kommunens beslutsfattare

2,7

-0,3

-0,3

Skolans kontakter med lokala näringslivet

2,6

-0,2

-0,3

Information till företagen

2,6

-0,3

-0,5

Upphandling

2,4

-0,4

-0,3

Företagarnas betyg sätts på skalan: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt

*Skala: 1=I mycket hög utsträckning, 2=I ganska hög utsträckning, 3=I varken hög eller låg utsträckning, 4=I ganska liten utsträckning, 5=I mycket liten utsträckning, 6= Inte alls

 

– Det här är ett resultat som vi är långt ifrån nöjda med, och vi tar det på högsta allvar. Denna undersökning bekräftar också det vi sett i tidigare undersökningar, nämligen att vi behöver ta krafttag för att förbättra servicen och dialogen med våra företag i allt från upphandling till tillsyn. Det intensifierade arbetet har redan påbörjats; vi har sedan tidigare planerat för att skapa en gemensam plan framåt med en rad funktioner i kommunen, och vi kompetensutvecklar både medarbetare och chefer i service tillsammans med Svenskt Näringsliv. Vi kommer också involvera företagarna i det arbetet, det är ju de som vet vad vi behöver förbättra och hur. Jag vill också passa på att tacka alla som har tagit sig tid att svara på enkäten, det ger oss viktiga insikter i hur vi behöver jobba framåt, säger näringslivschef Gunilla Berg.

Högst prioriterade frågorna

Undersökningen visar att de fem högst prioriterade frågorna bland Tyresöföretagen är:

  • minskad brottslighet,
  • bättre dialog mellan kommunen och företagen,
  • bättre förståelse för företagande bland kommunens beslutsfattare,
  • förbättra det lokala vägnätet,
  • att fler går en yrkesutbildning.

Ta del av hela enkätresultatet på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 september 2023