Betyg och poäng för gymnasiet

Här hittar du studievägledarens information om poäng och behörighetskrav.

Yrkesförberedande program

Tyresö gymnasium erbjuder olika yrkesförberedande program. Dessa ska leda till att du blir anställd inom det yrke du utbildat dig till, genom din yrkesexamen. Du blir också behörig att söka till yrkeshögskolan. Eleverna har en garanti att få läsa in de ämnen som ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola och universitet (två kurser till i svenska, en i engelska).

Gymnasiegemensamma ämnen

Alla läser dessa ämnen, men man läser dem olika mycket: Svenska och svenska som andraspråk, matematik, engelska, idrott och hälsa, historia, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap.

Gymnasial utbildning – 2 500 poäng

En komplett gymnasial utbildning består av 2 500 poäng. En poäng är ungefär en timmes undervisning, men det kan skilja sig något mellan olika ämnen. Hur stor en kurs är anges med poäng. Antalet poäng mäter kursens omfattning. Du läser sedan kurser inom din inriktning, och karaktärsämnen och programfördjupande kurser mot ditt specifika examensmål.

Gymnasiearbete

Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt för att du ska få examen. Det är ett arbete som ska ligga nära ditt programs mål och omfattar 100 poäng.

Individuellt val

Du väljer 200 poäng själv av det utbud av kurser som skolan erbjuder. Dessa val får du vanligen göra till årskurs 2 och 3.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

De yrkesförberedande programmen har ofta hela eller delar av kurserna förlagda i arbetslivet. Praktikplatserna samordnas av skolan och du har en handledare som hjälper dig. APL-platsen är för många en väg till anställning!

Betygsskala

Betygsskalan går från A-F. Efter varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete ska du få betyg.

Slutbetyg och meritpoäng till eftergymnasiala studier

Gymnasieexamen från de elever på yrkesprogrammen som läst till två kurser i svenska och en kurs i engelska, har grundläggande behörighet till högre studier. För att få examen krävs minst 90 % godkända betyg, däribland svenska, engelska, matematik och gymnasiearbete (och flera av programmets karaktärsämnen).

Särskild behörighet innebär att olika eftergymnasiala utbildningar efterfrågar minst godkänt i vissa andra gymnasiekurser. Det finns även kurser som ger merit poäng, fördjupningskurser i moderna språk, matematik och engelska. Läs mer om meritpoängen och de nya antagningsreglerna på studera.nu och välj länken ”söka utbildning”. Fråga också gärna din studievägledare. Då kan du få hjälp att planera för dina studier.

Till studera.nu Länk till annan webbplats.

Behörighetskrav för nationella program

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Utöver det krävs för behörighet till ett yrkesprogram även godkända betyg i fem andra ämnen.

Elevens trygghet och lärande

Vi arbetar för att du ska känna dig trygg i skolan och vi är engagerade i din studiesituation.

Bra utbildning

Du har möjlighet att tillägna dig en bra utbildning utifrån dina individuella förutsättningar.

Information

Vi håller föräldrarna à jour med elevernas kunskapsutveckling genom omdömen via Vklass och utvecklingssamtal.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 10 februari 2021