Så tycker Tyresöborna att Tyresö ska utvecklas

Bevarade grönområden, levande centrum och mer kollektivtrafik. Kanske byggnation, men gärna småskaligt. Detta och mycket annat tycker Tyresöborna om kommunens utveckling, enligt en undersökning som gjordes i somras.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/stadsutveckling/oversiktsplan-och-strategier/tyreso-2035---tyreso-kommuns-oversiktsplan/sa-tycker-tyresoborna-att-tyreso-ska-utvecklas.html