Workshop: Social hållbarhet i praktiken 26/9

Torsdag 26 september samlades ungdomar, kommunanställda, politiker och föreningshjältar i ett möte om social hållbarhet och fritidsaktiviteter för tjejer. Tack alla som deltog! Här hittar du de presentationer och smakprov från det resultat som kvällen gav.

Lisa Ingestad presenterar

Lisa Ingestad från Svenska Settlementförbundet presenterade rapporten "Utveckling av Wättingestråket utifrån tjejers behov"

Syftet med mötet var att diskutera hur vi kan åstadkomma fritidsaktiviteter för alla i en trygg och jämställd offentlig miljö, med fokus på Wättingestråket, Granängsringen och centrala Tyresö. Avsikten var också att skapa nya kontakter och möjligheter till samarbete.

Inledning om Wättinge och social hållbarhet

Kvällen inleddes med att Cataharina Baraona, projektledare för Wättinge, berättade om Wättinge och ambitionen om en socialt hållbar stadsdel.

Se Catharinas presentation , 952.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation av resultat från rapport

Sedan presenterade Lisa Ingestad, generaldirektör för Svenska Settlementförbundet, den rapport som de tagit fram på beställning av Wättinge-projektet. Rapporten har titeln "Utveckling av Wättingestråket utifrån tjejers behov" och grundar sig i gruppintervjuer med Tyresö-tjejer i åldrarna 10-16 år, som gjordes hösten 2018.

Se rapporten ”Utveckling av Wättingestråket utifrån tjejers behov” , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Se Lisas presentation , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Diskussioner i grupper med ungdomar och vuxna

Efter detta tog kvällens moderator Victoria Escobar, operativ chef för Changers Hub, över för att leda gruppdiskussioner om följande frågor:

  • Om du fick genomföra en idé utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv i Wättingestråket, vad hade det varit för idé och varför?
  • Vad behöver vi göra och tänka på när vi ska genomföra stadsplanering utifrån unga tjejers behov och idéer?
  • Vad kan jag göra i min roll för att unga tjejer ska känna ägandeskap till den framtida platsen?

Grupperna fick svara genom Mentimeter, så att alla i rummet kunde ta del av svaren.

Se alla svar på diskussionsfrågorna , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Några axplock från diskussionerna

Fråga: Om du fick genomföra en idé utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv i Wättingestråket, vad hade det varit för idé och varför?

Exempel på svar:

Fråga: Vad behöver vi göra och tänka på när vi ska genomföra stadsplanering utifrån unga tjejers behov och idéer?

Exempel på svar:

Fråga: Vad kan jag göra i min roll för att unga tjejer ska känna ägandeskap till den framtida platsen?

Exempel på svar:

Avtackning och förhoppning om förvaltning

Kvällen avslutades med en avteckning av alla de tjejer som deltagit i gruppdiskussionerna. Förhoppningen är att de tankar tjejerna vid tidigare och vid detta tillfälle delat med sig av, kan förvaltas av oss som jobbar i kommun, är politiskt engagerade, föreningsaktiva eller boende i Tyresö.

Tankar att ha med sig vid planering och beslut

Som stöd i planering har vi tagit fram ett så kallat tankekort för dig som planerar och beslutar om platser och aktiviteter i Tyresö. Det innehåller några kontrollfrågor, som du kan ställa dig för att säkerställa att även tjejers behov finns i åtanke.

Att fundera på:

  • Vem är mottagaren?
  • Vem tror du kommer att nyttja den här platsen/aktiviteten?
  • Tillför den något nytt eller är den bara ett komplement till andra aktiviteter/platser som redan finns för målgruppen?
  • Vad krävs för att unga tjejer ska trivas på och vilja nyttja platsen eller delta i
    aktiviteten?
  • Vem kan du samarbeta med för att uppnå det senare?

Skriv gärna ut dessa frågor (via länken nedan) och ha dem till hands. Laminerade tankekort finns också färdiga att hämta hos kommunikatör Maria Harvig, kommunhuset, plan 5.

Tankekort , 61.9 kB.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019