10 maj 2019

Vad ska hända i Skrubbatriangeln? Tyck till den 21 maj!

Den 21 maj hålls en medborgardialog för hur marken vid kalhygget vid Tyresövägen ska användas.

För ett år sedan köpte Tyresö kommun ett markområde i Skrubbatriangeln av Stockholm stad. Den 21 maj 2019 klockan 17.30–19.30 hålls en medborgardialog om vad området kan användas till. Kom förbi Servicecenter och tyck till!

Här är området som ska utvecklas.

Området, som ligger i Nacka kommun men som ska bli en del av Tyresö, är idag ett obebyggt kalhygge och ligger nära Tyresövägen. Själva ytan som ska utvecklas är den som går under namnet "Del av Erstavik 6:1".

Att bygga bostäder på platsen är inte aktuellt då det finns många andra platser i kommunen som lämpar sig bättre. Däremot finns en rad olika funktioner som vi ser skulle kunna fungera i det här området och som är svåra att hitta ytor för i resten av kommunen.

Några exempel som diskuterats är följande:

  • Verksamhetsområde
  • Brandstation
  • Bussdepå
  • Drivmedelsstation
  • Volymhandel
  • Idrottsanläggning
  • Återvinningscentral

Nu vill vi veta vad ni Tyresöbor tycker att marken borde användas till. Passa därför på att titta förbi kommunens Servicecenter tisdagen den 21 maj mellan klockan 17.30 och 19.30 för att tycka till i frågan. Drop in gäller!

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021