24 april 2019

Vägarbeten vid Kryddvägen klara till sommaren

Sedan i höstas har kommunen förbättrat infrastrukturen vid Kryddvägen på grund av alla nya bostäder som byggs i området. Arbetet, som påverkat framkomligheten i området, går nu mot sitt slut och beräknas vara klart i juni.

En mer trivsam stadsgata, ny cykelbana och ny belysning. Det är några effekter av de vägarbeten som kommunen den senaste tiden hållit på med vid Kryddvägen.

Bakgrunden till arbetet är att infrastrukturen i området behöver förbättras eftersom det byggs många nya bostäder i området. LW Plåt har redan byggt klart två lamellhus på Kryddvägen och alldeles intill har Besqab precis satt spaden i marken för nya rad- och parhus.

På grund av arbetena har framkomligheten i området påverkats och trafiken på Kryddvägen har bitvis fått reglerats med trafikljus. Trafikljusregleringen kommer att bestå under våren till dess att arbetena är klara i juni. Under tiden dirigeras även gångbanan om till motsatt sida om det nu pågående vägbygget.

Efter att kommunens arbeten är färdiga i juni så fortsätter Besqabs bygge inne på det stora arbetsområdet.

Detta ingår i arbetet med att förbättra infrastrukturen vid Kryddvägen:

  • Kryddvägen breddas för att bli mer trafiksäker.
  • Gatan får en mer stadsmässig karaktär med parkeringsplatser och träd.
  • Gång- och cykelstråket mot Barnsjön förbättras med bättre belysning.
  • Vatten- och avloppsledningar läggs ner i gatan.
  • För att lyckas med detta kommer den befintliga busshållplatsen att flyttas några meter.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 24 april 2019