10 april 2019

Infrastruktursamarbete ger chans till nya jobb

Tyresö kommun har skrivit kontrakt med entreprenören JM gällande ett omfattande partneringsamarbete på Östra Tyresö.

Christian Benfatto, JM, Sara Kopparberg, Tyresö kommun, Ronald Gustavsson, Tyresö kommun, Mattias Grönkvist, JM, Jenny Linné, Tyresö kommun och Nils Bränström, JM.

Bättre koll på ekonomin, tydligare dialog med boende och dessutom en chans till sysselsättning för långtidsarbetslösa Tyresöbor. Tyresö kommuns nya partneringsamarbete med JM Entreprenad ger en rad positiva effekter för Tyresöborna.

Samarbetet går ut på att JM Entreprenad får i uppdrag att sköta utbyggnaden av sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Kontraktet innehåller dock inte bara själva utförandedelen utan även projektering och planering.
– Vi kommer få säkrare kalkyler, bättre kvalitet och i långa loppet bli bättre beställare. Det känns som att det här är framtiden, säger Martin Wallin, chef för Tyresö kommuns byggledningsenhet.

Bättre dialog med boende

Han tror att Tyresöborna kommer att se många positiva effekter av samarbetet. Framför allt de som berörs av utbyggnaden i Östra Tyresö.
– Tidigare har vi haft en entreprenör som jobbat klart med en etapp och sedan lämnat platsen, Nu tar de med sig erfarenheterna från projektet in i grannetappen och kan förbättra och effektivisera arbetet ytterligare. Det finns en väldigt stor vinst i att de som bor i området lär känna entreprenören. Nu kommer de kunna bygga upp en relation med boende i områdena så att folk lättare vet vem de ska prata med, säger Martin Wallin.

Billigare prislapp

När samma entreprenör står för både projektering och utförande kommer det också bli lättare att få en tydlig överblick av projektens ekonomiska omfattning.
– Det kanske inte blir billigare på kort sikt men effektivare projektering och effektivare planering gör att det i långa loppet blir en billigare prislapp för oss samtidigt som kvaliteten höjs, säger Martin Wallin.

Chans till sysselsättning för Tyresöbor

Partneringsamarbetet innebär också att långtidsarbetslösa Tyresöbor får en chans till jobb i framtiden. I varje projekt har nämligen entreprenören krav på sig att erbjuda en praktikplats till en Tyresöbo som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Praktikplatsen ska senare kunna leda till sysselsättning.
– I dagsläget känns det självklart att vi ska ta varje chans vi får att hjälpa ungdomar och långtidsarbetslösa till meningsfullt arbete, säger Katja Bähr, upphandlingschef på Tyresö kommun.

Fakta: Partnering

  • Partneringsamarbetet med JM Entreprenad rymmer totalt sju omvandlingsprojekt på Östra Tyresö.
  • Raksta etapp 8, Tegelbruket etapp 11, Fasanvägen etapp 13, Bergholm etapp 15, Breviksvägen etapp 14, Raksta etapp 16 och Trinntorp etapp 17.
  • Dessutom innefattas även projektet Tyresövägen där bland annat en ny gångtunnel ska byggas vid Bäverbäcken.
  • Partnering handlar om att kommun och entreprenör samarbetar, sida vid sida i projekten, för att tillsammans uppnå så hög kvalitet som möjligt. Samma entreprenör är då med i planering, projektering och utförande vilket ger tydligare ramar från planering till genomförande.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 10 april 2019