20 mars 2019

Välkomnande entréer till Alby och Tyresta – genom arkitekttävling

Irene Hededal och Thomas Sundblad i Alby friluftsgård

För de allra flesta Tyresöbor är det nära till natur och friluftsområden, bland annat Alby naturreservat och Tyresta nationalpark. Men det saknas tydliga entréer till Alby och en självklar entré till Tyresta i Tyresö. Det vill kommunen ändra på, och har nu utlyst en arkitekttävling.

Inom kommunens gränser ryms ungefär halva Tyresta nationalpark och för närvarande sju naturreservat (nio inom kort). Ett naturreservat som är särskilt värdefullt är Alby naturreservat med friluftsområde och café. Men trots närheten till naturreservat och nationalpark är tillgången till dem inte optimal. Det saknas tydliga entréer till Alby naturreservat och en självklar entré till nationalparken Tyresta i Tyresö.

- Genom att anordna en tävling hoppas vi få många väl gestaltade förslag på välkomnande och tydliga entréer till Alby naturreservat. Vi efterfrågar även förslag på bättre struktur på bilparkeringen vid huvudentrén, samt bättre och säkrare cykelparkering, säger Irene Hededal, förvaltningschef för förvaltningen för liv och hälsa.

Bro över Nyforsviken ny entré till Tyresta

En viktig del av tävlingen är också att föreslå gestaltning av en bro över Nyforsviken, som ska fungera som entré till Tyresta. Beslutet om att bygga en bro togs redan 2016 av dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och har sedan dess varit ett särskilt uppdrag i kommunplanen. Förutom att stärka kopplingen mellan Alby och Tyresta kan en bro ge förutsättningar att leda om Sörmlandsleden genom Alby naturreservat. Leden får då en sträckning enbart genom natur- och kulturmark, istället för genom bebyggt samhälle som idag.

- Med en gång- och cykelbro får vi en vacker nordlig huvudentré till Tyresta nationalpark. En entré som tillgängliggör naturen för fler Tyresöbor och besökare, säger Thomas Sundblad (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Förslagen ställs ut för allmänheten i sommar

Tävlingen arrangeras av kommunen i samarbete med Sveriges Arkitekter. De arkitektbyråer som är manade att tävla ska lämna sina bidrag senast 29 maj. Under sommaren kommer alla förslag att ställas ut, så att Tyresöbor kan tycka till om förslagen. I augusti/september kommer en jury att utse en slutlig vinnare. Arbetena med bron och andra åtgärder planeras till 2020.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 28 mars 2019