30 november 2017

Tyresö pratade hållbarhetsmål på webbinarium

Carolina Fintling Rue och Emma Shepherdson

Först i Sverige med att ta hänsyn till FN:s senaste hållbarhetsmål i en översiktsplan. Då fick Tyresö kommun chansen att berätta mer om sitt arbete i ett webbinarium som arrangerades av Sekom, Sveriges ekokommuner.

Webbinariet arrangerades i förra veckan och sändes för hållbarhetsintresserade stadsplanerare över hela landet. I sändningen berättade Carolina Fintling Rue, chef för Tyresö kommuns översiktsplaneringsenhet, samt Emma Shepherdson, projektledare på överiktsplaneringsenheten, om arbetet med att föra in Agenda 2030, som hållbarhetsmålen kallas, i översiktsplanen.
– Det har varit ett fantastiskt roligt och givande arbete att få ta till sig de globala målen. Styrkan är att hållbarhetsbedömningen är integrerad i översiktsplanen, konstaterade Carolina Fintling Rue under sändningen.

Hållbarhetsmål på lokal nivå

Emma Shepherdson berättade hur kommunen använder sig av hållbarhetsmålen i det dagliga arbetet och hur de bryts ner på en lokal nivå.
– Hållbarhetsbedömningen är vägledande för avvägningar i framtida planering. Till exempel kan alla planarkitekter och bygglovshandläggare använda sig av en lokal hållbarhetsbedömning när de gör en avvägning för en detaljplan eller ett bygglov. Översiktsplanen pekar också ut de viktigaste hållbarhetsmålen för varje kommundel.
De nya globala målen för hållbar utveckling antogs vid på ett FN-möte i New York 2015 och går under namnet Agenda 2030.

Läs mer om de 17 globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats.

Här kan du också se webbsändningen i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 19 februari 2018