07 mars 2024

10-årigt traineesamarbete stärker socialtjänsten i Huddinge, Nacka och Tyresö

Huddingetrainee: Socionom är ett samarbetsprogram mellan Huddinge, Nacka och Tyresö kommuner för att stärka kompetensförsörjningen inom socialtjänsten och erbjuda praktisk erfarenhet för socionomstudenter. I år fyller samarbetet 10 år och hittills har 445 studenter gått programmet och fått en bra start till yrkeslivet som socionom.

– Under dessa 10 år har vi jobbat aktivt för att göra det sociala arbetet mer attraktivt för att på så sätt kunna rekrytera kompetenta blivande medarbetare till kommunerna. Studenterna får en långsiktig yrkesintroduktion vilket i sin tur minskar personalomsättningen och rekryteringskostnaderna, säger Caroline Andreasson, enhetschef, Nacka kommun.

Att arbeta inom socialtjänsten är spännande och utvecklande, och ger en möjlighet att göra skillnad för människor som befinner sig i utsatta situationer. Men det är också ett utmanande arbete som kräver inte bara teoretiska kunskaper utan också en hel del praktiska färdigheter.

Många blir kvar som anställda

Därför startades Huddingetrainee: Socionom i Huddinge 2009 och utvidgades 2014 till att även omfatta Nacka och Tyresö. Traineeprogrammet fokuserar på att hjälpa socionomstudenter att få praktisk erfarenhet och introduktion till yrket samtidigt som det stöder kommunernas behov av kompetens.

– Av totalt 445 studenter som gjort sin verksamhetsförlagda utbildning genom vårt program har 261 därefter gått vidare till steg två och anställts som traineer. Vi vill att studenterna får värdefull erfarenhet av socialtjänstens olika områden och blir fortsatt anställda hos oss. Traineeprogrammet har hjälpt oss att rekrytera många fantastiska medarbetare genom åren, säger Christine Carlsen, biträdande socialdirektör, Huddinge kommun.

Att utvecklas inom socialtjänsten

En av framgångsfaktorerna i programmet är möjligheten till ett bra urval av studenter och att en bra matchning till arbetsplatserna görs. Traineeprogrammet har omkring 80 till 100 sökande per år och de tre kommunerna tar emot upp till 40 studenter under ett år. Till skillnad från många andra traineeprogram startas detta program redan under studentens utbildning.

– Fördelarna med programmet är inte bara att vi ger socionomstudenter en längre yrkesintroduktion. Vi ger även våra nuvarande medarbetare möjlighet till yrkesutveckling genom att ta sig an rollerna som handledare och mentorer. Det är lärorikt och utvecklande för alla i våra verksamheter att ta emot studenter. Genom att vi har det här nära samarbetet mellan våra kommuner kan vi tillsammans lyfta karriärmöjligheterna inom socialtjänsten, säger Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef, Tyresö kommun.

Läs mer om Huddingetrainee: socionom

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 7 mars 2024