12 december 2023

Erfarenheter från ledarutvecklingsprogrammet

Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogram för chefer har som syftet att stärka och motivera chefer i sin chefsroll och ge förutsättningar för ett mer effektfullt ledarskap.

Marie Östh, enhetschef på kulturenheten och Örjan Lindbeck, enhetschef projektavdelningen berättar här om sina erfarenheter av att delta i ledarutveckingsprogrammet steg 1.

Vad är ditt helhetsintryck av ledarutvecklingsprogrammet steg 1?

-Väldigt ambitiöst. Jag har upplevt det som en förmån att få delta. Jag började i Tyresö utan erfarenheter av chefsrollen och har fått mycket bra info från föreläsningar och dessutom chans att ta del av andra chefskollegors erfarenheter, säger Örjan.

-Närapå förbluffande gott. Jag har gått två olika ledarskapsprogram på min tidigare arbetsplats med olika aktörer och har varit väldigt nöjd med dem men detta var nästa nivå måste jag säga. Jag tänker att kombinationen av att det handlade om den här arbetsplatsen specifikt, med proffsiga föreläsningar från olika stödfunktioner och Göran Sandström som höll ihop helheten gav mig ett väldigt genuint helhetsintryck av programmet, säger Marie.

Marie fortsätter:
- Göran förtydligade vad förväntan är på oss chefer i Tyresö kommun, föreläste och förde diskussioner om ledarskap generellt men alltid med förankring till sina egna erfarenheten från en lång karriär som chef inom olika verksamheter. Det faktum att han var så trovärdig och verkligen kunde bottna det som han sa gjorde att jag kunde landa det hos mig på ett annat sätt.

Vad uppskattade du mest med programmet?

-Känslan är att mycket har ”fallit på plats” under programmet. Teori blandat med konkret information om kommunens olika stödfunktioner, frågor om lönebildning, arbetsmiljö med mera. Göran är en bra inspiration och det är till stor hjälp att få ta del av hans erfarenheter, säger Örjan.

-Att jag fick en introduktion, både det som jag nämnt ovan men även träffa chefer i andra delar av organisationen och benchmarka hur andra jobbar och organiserar sig. Men också att jag såg den röda tråden mellan den oerhört ambitiösa rekryteringsprocess som jag genomgick när jag fick jobbet- att rekrytering och introduktion hänger ihop. Det blev en tydlig signal för mig om hur Tyresö kommun vill jobba, förklarar Marie

Vad är det viktigaste du har fått med dig ifrån programmet?

-Hur viktigt det är med psykologisk trygghet på en arbetsplats, säger Örjan.

-För mig som var relativt ny i den kommunala världen så har jag kunnat landa i att förstå vart jag befinner mig. Jag har också förstått vad som förväntas av mig och mina chefskollegor på den här arbetsplatsen. Jag förstår vart vi är på väg, berättar Marie.

Berätta vad för effekt programmet har haft på ditt ledarskap, i ditt dagliga arbete.

-Det är mycket som jag fortfarande processar men jag tror att det kommer vara enklare för mig att navigera i Tyresö kommuns organisation, vilken sorts stöd jag kan få i personalfrågor med mera. Jag känner mig också styrkt i min bild av vad bra ledarskap innebär. Den bilden bygger mycket på de positiva och negativa upplevelser som jag har med mig från de olika arbetsplatser jag varit på. Hur viktigt det tillitsbaserade ledarskapet är för gruppens resultat och den egna utvecklingen. Det är tacksamt att arbeta i en organisation med fokus på de frågorna. Jag har också ett riktigt bra utgångsläge, som chef i en grupp med riktigt duktiga och engagerade medarbetare, berättar Örjan.

-Att jag har personer att kontakta för hjälp och stöd, både stödfunktioner och kollegor. Men också verkligen en tydlig riktning, det är viktigt för mig i mitt dagliga arbete, säger Marie.

Tyresö kommuns ledarutvecklingsprogrammet för chefer

Ledarutvecklingsprogrammet ska ge cheferna förståelse för vad som förväntas av dem i sitt uppdrag och vilket ansvar de har, samt ge ökad kunskap och verktyg för att leda sin verksamhet i enlighet med den önskade ledarkulturen i Tyresö kommun.

Steg 1

Steg 1 omfattar bland annat en inblick i våra önskade ledarbeteenden och självledarskap samt struktur och styrning. I detta steg ska det även ges utrymme för organisationsövergripande erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagande chefer. Steg 1 genomförs inom sex månader efter anställningens början.

Steg 2

Steg 2 i programmet är UL (utvecklande ledarskap), en ledarskapsmodell framtagen av Försvarshögskolan som är en vedertagen, grundligt beprövad och forskningsbaserad avseende gynnsamma ledarbeteenden. Steg 2 genomförs efter en minsta kvalificeringstid om 18 månader som chef i kommunen.

Steg 3 och 4

Steg 3 och 4, vilka avser ytterligare fördjupning inom chefs- och ledarskapsområdet, är möjligt att genomföra efter ytterligare tid som anställd i chefsrollen.

Sidan publicerad av: hr@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 december 2023