Prövning i Svenska 3, 100 p

Läs om hur prövningen går till och hur du förbereder dig.

Förberedelse

Läsning av kurslitteratur:

  • Svenska 3 helt enkelt (Annika Nilsson & Lena Winqvist, ISBN: 978-91-980247-8-4)
  • Läsning av tolv artiklar i texthäftet till det nationella provet.

Läsning av en roman:

  • Kiffe kiffe imorgon (Faïza Guène, ISBN 9789188662057)

Läsning av en novell:

  • Ett beslut (Lena Andersson. Novellen finns i kursboken Svenska 3 helt enkelt)

Läsning av en dikt:

  • Tag mig – håll mig – smek mig sakta (Harriet Löwenhjelm. Dikten finns i kursboken Svenska 3 helt enkelt)

Genomförande

Prövningen består av två delar, en skriftlig och en muntlig del. Du gör den skriftliga delen först och om du blir godkänd på den gör du också den muntliga delen.

Skriftlig del:

Skrivande av en utredande text, baserad på artiklarna i texthäftet. Provtid: 4 timmar.

Muntlig del (om det skriftliga provet är godkänt):

Denna del genomförs ca en-två veckor efter den skriftliga delen. Det tar cirka en timme och genomförs individuellt.

  • Muntlig argumenterande presentation enligt instruktionen i det nationella provhäftet.
  • Romananalys i form av ett samtal kring romanen Kiffe kiffe imorgon.
  • Novell- och diktanalys i form av ett samtal kring novellen Ett beslut och dikten Tag mig – håll mig – smek mig sakta.
  • Muntlig presentation om det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling samt språkförändringar.

Betygskriterier

Bedömningen av prövningen i Svenska 3 baseras på betygskriterierna som fastställs av Skolverket.

Information om ämnet Svenska på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 februari 2024