Prövning i Matematik 2a, 100 p

Läs om hur prövningen går till och hur du förbereder dig.

Kurslitteratur

Det är viktigt att använda en lärobok enligt den reviderade ämnesplanen 2021.
Exempel på böcker du kan använda:

Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok, upplaga 2021
Utgiven: 2022
ISBN: 9789127462670
Länk till förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik 2a Origo, upplaga 2
Utgiven: 2021
ISBN: 9789152360750
Länk till förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomförande

Proven består av tre skriftliga delprov B, C och D.

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Provtiden är 120 minuter för delprov B+C och 120 minuter för delprov D1+D2 (inklusive rast).

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte.

Betygskriterier

Bedömningen av prövningen i Matematik 1a baseras på betygskriterierna som fastställs av Skolverket.

Information om ämnet Matematik på skolverket.se Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2024