Prövning i Engelska 5, 100 p

Läs om hur prövningen går till och hur du förbereder dig.

Förberedelse

För att lyckas på prövningen är det viktigt att förbereda sig noggrant. Du bör studera kursmaterialet noga, öva på att analysera texter, förbättra ditt ordförråd och öva på skriftlig och muntlig kommunikation på avancerad nivå.

Rekommenderad litteratur

Titel: Blueprint A
Författare: Lundfall, Christer m fl
ISBN: 9121185719
Förlag: Almqvist & Wiksell, 2002

Titel: English Grammar in Use for intermediate students
Författare: Murphy, Raymond m fl
ISBN: 9780521734776
Förlag: Cambridge University Press, 2009

Titel: Solid Gold 2
Författare: Hedencrona, Eva m fl
ISBN: 9789144107806
Förlag: Studentlitteratur

Prövningens delar

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig del.

Skriftlig del

Det skriftliga provet som tar 4 timmar och 30 minuter (inklusive rast) består av följande delar:

 • Listening comprehension
 • Reading comprehension
 • Writing: en uppsats på minst 250 ord och max 600 ord

Muntlig del

Den muntliga delen äger i regel rum en vecka efter det skriftliga provet. Den muntliga prövningen tar cirka 1 timme. Följande uppgifter är obligatoriska:

1. Redovisning av två romaner av engelskspråkiga författare

Båda romanerna väljs från litteraturlistan nedan. Du måste ta med böckerna till den muntliga prövningen då du ska kunna redogöra för romanerna och svara på frågor. Läs noggrant och reflektera över innehåll, struktur/form och språk.

Litteraturlista romaner:

 • Titel: The Notebook
  Författare: Sparks, Nicholas
 • Titel: Of Mice and Men
  Författare: John Steinbeck

2. Redovisning av två tidningsartiklar som lämpar sig för diskussion

Artiklarna hämtas ur en engelskspråkig tidning eller tidskrift, till exempel:

 • National Geographic
 • The Guardian
 • Daily Telegraph
 • The New York Times
 • The Washington Post.

Länkar till alla världens tidningar finner du på The paper boy.

The paper boys webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är obligatoriskt att ta med artiklarna till prövningen.

Tänk på att:

 • välja längre artiklar (motsvarande en halv sida i Dagens Nyheter)
 • läsa in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen
 • vara förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna.

3. Förbereda en presentation på ungefär 4 minuter.

Välj något av följande ämnen:

 • Traditioner
 • Sociala eller politiska förhållanden
 • Engelska språkets utbredning och ställning i världen

Ditt ämne måste ha anknytning till en del av världen där engelska används som förstaspråk. Presentationen ska innehålla en presentation av ämnet men även någon form av kommentar till ämnet, till exempel värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter. Du får gärna använda stödord/stolpar men du får inte läsa innantill.

Betygskriterier

Betyget grundas på hela prövningen. Efter det muntliga provet görs en totalbedömning av den skriftliga och muntliga prestationen så att betyg kan sättas.

Information om ämnet Engelska på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 juni 2024