Prövning i Engelska 6, 100 p

Läs om hur prövningen går till och hur du förbereder dig.

Förberedelse

För att lyckas på prövningen är det viktigt att förbereda sig noggrant. Du bör studera kursmaterialet noga, öva på att analysera texter, förbättra ditt ordförråd och öva på skriftlig och muntlig kommunikation på avancerad nivå.

Rekommenderad läsning

Titel: Blueprint B
Författare: Lundfall, Christer m fl
ISBN: 9789147121076
Förlag: Almqvist & Wiksell, 2002

Titel: Solid Gold 2
Författare: Hedencrona, Eva m fl
ISBN: 9789144107806
Förlag: Studentlitteratur

Titel: English Grammar in Use for intermediate students
Författare: Murphy, Raymond m fl
ISBN: 9780521734776
Förlag: Cambridge University Press, 2009

Genomförande

Prövningen i engelska 6 består av två delar, en skriftlig och en muntlig del. Den genomförs vanligtvis under en eller flera dagar. Du kommer att få besked om tid och plats i god tid. Prövningen omfattar skriftliga prov, muntliga presentationer och lyssningsövningar. Det är viktigt att vara närvarande och förberedd enligt de angivna riktlinjerna.

Skriftlig del

Den skriftliga delen tar 4 timmar 45 minuter och består av tre delar:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skrivning: skriva en text ca 300-500 ord

Muntlig del

Denna del genomförs cirka en vecka efter den skriftliga delen. Det tar cirka en timme och genomförs både individuellt och i par eller grupp. I muntliga delen ingår följande:

1. Redovisning av två romaner av en engelskspråkig författare

Båda romanerna väljs från litteraturlistorna nedan – en roman publicerad före 1970 och en efter. Du ska redovisa böckerna, diskutera dem och svara på frågor om dem.

Litteraturlista, romaner publicerade före 1970:

 • Titel: The bluest eye
  Författare: Morrison, Toni
 • Titel: To kill a Mockingbird
  Författare: Lee, Harper

Litteraturlista, romaner publicerade efter 1970:

 • Titel: Americanah
  Författare: Adichie, Chimamanda Ngoz
 • Titel: The Help
  Författare: Kathryn Stockett

2. Redovisning av två tidningsartiklar

Du ska läsa två tidningsartiklar som är skrivna på engelska och diskutera dem. Via länken nedan kan du komma åt många engelskspråkiga tidningar och tidskrifter.

thepaperboy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

 • välja längre artiklar (motsvarande en halv sida i Dagens Nyheter)
 • läs in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen
 • vara förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna.

3. Muntligt anförande/presentation ca fem minuter

Förbered ett muntligt anförande som rör något av nedanstående två ämnen.

 • En litterär epok
 • En aktuell samhällsfråga

Ditt ämne måste ha anknytning till en del av världen där engelska används som första språk. Anförandet ska innehålla en presentation av ämnet och en kommentar till ämnet, som värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter. Du får gärna använda stödord/stolpar men du får inte läsa innantill.

Betygskriterier

Bedömningen av prövningen i Engelska 6 baseras på tydliga betygskriterier som fastställs av Skolverket. Dessa kriterier bedömer elevernas förmåga att analysera och tolka texter, använda språket korrekt och mångsidigt samt kommunicera effektivt.

Information om ämnet Engelska på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 februari 2024