Prövning i Matematik 1a, 100 p

Läs om hur prövningen går till och hur du förbereder dig.

Kurslitteratur

Det är viktigt att använda en lärobok enligt den reviderade ämnesplanen 2021.
Exempel på böcker du kan använda:

Genomförande:

Proven består av tre skriftliga delprov B, C och D.

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D (inklusive rast).

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Det är viktigt att försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna, som till exempel miniräknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte.

Betygskriterier

Bedömningen av prövningen i Matematik 1a baseras på betygskriterierna som fastställs av Skolverket.

Information om ämnet matematik på skolverket.se Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2024