Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Anmälan till prövning

Här kan du göra en intresseanmälan till särskild prövning.

Om du saknar- eller vill höja ett betyg i en viss kurs kan du göra en prövning på C3L eller hos annan kommunal vuxenutbildningsanordnare. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och sedan tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, t.ex. laborationer eller andra praktiska moment. En prövning ger dig möjligheten att nå alla betygsnivåer mellan A till F.

På C3L kan du göra prövning i följande kurser under vårterminen 2020:

Skriv tabellbeskrivning här

Vecka 14 (30 mars-3 april)

Vecka 17 (20-24 april)

Engelska 5 och 6

Etik och människans livsvillkor

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b

Hälsopedagogik

Naturkunskap 1a1, 1a2 och 1b

Specialpedagogik 1

Digitalt skapande 1 och 2

Psykologi 1

Grafisk kommunikation 1 och 2

Matematik 1a, 1b, 2a, 2b och 3b

Programmering 1 Svenska 1 och 2

Svenska 1 och 2

Företagsekonomi 1

Svenska som andraspråk 1 och 2

Anmälan till prövning på C3L

Sista dag att ansöka till vårens prövningar är 10 februari. Du kan endast ansöka till en kurs per prövningstillfälle. Du ansöker genom att fylla i nedanstående formulär. Glöm inte att bifoga ev. tidigare betyg. När du har ansökt får du snarast e-post om hur du ska gå tillväga för att betala prövningsavgiften (500 kr/kurs) samt mer information kring själva prövningen. Observera att sökt prövningstid inte kan garanteras, utan är beroende av mängden ansökningar.

Avgiften betalas inte tillbaka vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället. Du måste kunna legitimera dig i samband med prövningen.


Sökt prövningsperiod:
Sökt prövningsperiod:


Jag bifogar:
Jag bifogar:
Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Upp