17 januari 2023

Att tänka på när du har bygg- och rivningsavfall

Från 1 januari 2023 blev bygg- och rivningsavfall från hushåll ett kommunalt ansvar. Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna bygg- och rivningsavfall till kretsloppscentralen. Entreprenörer behöver använda företagskort för att lämna bygg- och rivningsavfall.

Bygg- och rivningsvafall

Det nya kommunala ansvaret omfattar bygg- och rivningsavfall från privatpersoner. Har du anlitat en entreprenör för byggnation eller rivning hemma upphör det kommunala ansvaret för avfallet. Detta innebär att entreprenören behöver använda sitt eget företagskort även om arbetet är utfört hos en privatperson. Verksamheter och företag i Tyresö kan lämna bygg- och rivningsavfall mot en kostnad om man har ett företagskort. De kan även lämna avfallet till valfri avfallsanläggning.

Krav på sortering av avfall

Sedan augusti 2020 finns ett lagstadgat krav på att allt bygg- och rivningsavfall ska sorteras i åtminstone följande sex fraktioner: trä, metall, glas, plast, gips, mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten). Utöver det gäller som vanligt att farligt avfall och avfall under producentansvar ska sorteras ut. Förbered och sortera avfallet innan ditt besök på kretsloppscentralen.

Här hittar du en karta över kretsloppscentralen

Vad är bygg- och rivningsavfall?

Bygg- och rivningsavfall är avfall från nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor och avfall från större trädgårdsarbeten. Fasta inventarier som till exempel kamin eller element samt gips, sten och betong betraktas också som bygg- och rivningsavfall.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 januari 2023