05 april 2024

Hur var det förr i Tyresö?

Missa inte utställningen 8–19 april där du har chansen att se historiskt material från Tyresöarkivet, prata historia och lösa ett Tyresöquiz. Du får också veta hur du kan bidra till arkivet med din egen historia.

Kollage med bilder och dokument om Tyresö

Material från Tyresöarkivet

Det lokalhistoriska arkivet Tyresöarkivet startade hos Tyresö kommun under våren 2021. Ett omfattande arbete har pågått sedan dess med att samla in historiskt material och se till att det bevaras och hålls tillgängligt för allmänhet och forskare.

Utställning i Tyresö bibliotek

Mellan 8 och 19 april 2024 visar Tyresöarkivet ett urval från det historiska material som finns bevarat i arkivet. Ansvarig arkivarie Eva Joelsson kommer att finnas på plats vardagar kl 10–16 för att svara på frågor om arkivet och varför det är viktigt att historien tas tillvara för framtiden. Har du kanske eget material som kan vara intressant för Tyresöarkivet? Ta tillfället i akt och prata med Eva Joelsson.

Välkommen till biblioteket i Tyresö centrum, se utställningen, prata historia och gör ett Tyresöquiz med historisk anknytning.

Varmt välkommen till biblioteket i Tyresö centrum!

Läs mer om Tyresöarkivet

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 12 april 2024